ارتقاء سرور های تارنما

جماعت تارنما به‌جانب اضافه کارایی و تعجیل وب پایگاه اینترنتی تارنما به‌جانب کاربران و ویزیت کنندگان شایسته، رفتار به قصد ارتقاء امکانات وب سایت و سرورهای خویش در وقت 11 اردیبهشت 1392 خواهد مظهر.