قرارداد طراحی سایت مــجتمع صنعتی پروتئینی شام شام با کاسپید امضاء شد.

Sempo

تمامی ماهانه این پایگاه اینترنتی مرتبط به سمت کارتل فناوری دانسته‌ها و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/shamsham-industrial-web-design-contract/2502/

لغات و اصطلاحات استفاده شده در سئو و بهینه سازی وب سایت

اموزش سئو, سئو چت روم

 

 

هر علامت و هر شاخه ای که در عوض آغازین پاس به سمت عرضه می آید دارای اصطلاحات و کلماتی هستند که به‌جهت استنباط بهتر مقاله‌ها و مکتوب ها در این اساس می بایست این وازه ها را تعلیم بگیریم دانه به طرف دشوار روی نخوریم و در این مقام پایگاه اینترنتی رمز بهینه سازی وی سایت کلماتی که در بهینه سازی سایت و بهینه سازی  موضوع سود فراغ میگیرد را پودر آوری کرده و در اختیاز شما کاربران محترم شیوه میدهد لغایت با بهره‌وری از این کلمات بتوانید تمامی سخنان در اساس بهینه سازی و بهینه سازی را خواندن و تحقیق کنید و از شما عزیزان میخواهیم که این کلمات را در پایگاه اینترنتی و وبلاگ نفس گنجانیدن کنید  تحفه جمهور بتوانند بهره‌جویی کنند و کپیه علم وب سایت بازهم فراموش نشود .

 

Algorithm : آلبوم ای قوانین اگر قاعده العمل هایی می باشد که انجین پرش و آتمسفر سود شالوده آن صفحات وب را پردازش و برون‌داد را بانظم می کند .

 

Analytics : سرویسی از وب سایت گوگل به‌سبب تدبیر استقصا وب سایت .

 

Anchor Text : متنی که لینک بیت باشد و کاردان با کلیک رخ مضمون به مقصد صورت دیگری صفت جابه‌جایی می شود .

 

Authority : قپان اعتباری است که پایگاه اینترنتی نقطه شروع از کلمات تفحص شده و چنین از لینک های دریافتی چسبیده بدست‌آوردن می کند .

 

Backlink : تمامی لینکهایی که از هر سایتی با پایگاه اینترنتی B داده می شود و اگر وب سایت B به سوی شمارش‌کردن ۷ لینک استنباط کند یعنی این پایگاه اینترنتی ۷ جنگل لینک دارد .

 

Black Hat SEO : ارتقا رتبه گوگل کردن وساطت شعبده ها و رسم های ریاکار که وسیله سراسیمگی موتورهای جسجتو می شود .

 

Cache : مقر داده ای است که فدا از موتورهای کنجکاوی در مهتر خویش بازداری میکنند که منوط میشه با آخری کپی احاله شده به مقصد صفحات .

 

CMS : کوتاه‌شده بند Content Management System  می باشد که به سمت مدلول جهاز تدبیر مضمون از بهر ریاست وب سایت می باشد .

 

Crawler : اسپایدر اگر روبات خزنده موتورهای جستار .

 

Directory : سیاهه سایتی که پایگاه اینترنتی های دیگر را در امت های ذات جمعیت زندانی می کند و نمود می دهد .

 

Domain name : اعتبار اختصاصی که سایتی را واضح می کند قرین :RazSeo .

 

Follow : امتیازی که از وب سایت آغاز به طرف پایگاه اینترنتی خواست از راء‌ی پیج رنک داده می شود .

 

Hit : مقیاس استدعا هایی که به سمت خداوندگار فرستادن می شود و به سوی معاینه کاملا هباک دارد انگار : ورق index.php دارای ۵ پرتره و ۱ ویدئو می باشد و وقتی به سوی نیز وجه رجوع می شود کلا ۷ هیت به سوی سر ایفاد می شود که از این ۷ هیت ۵ هیت صحیح به سوی شمایل و ۱ هیت مرتبط به منظور ویدئو و ۱ هیت صحیح به منظور صورت index.php می باشد که در این عزاداری تنها یک ویزیت ارتکاب می شود .

 

Hypertext Link : متنی که لینک صلیب باشد و کاردان با کلیک بر مکتوب برای ورق دیگری نقل‌شده می شود .

 

index : بهر ضبط و پس‌انداز موتورهای بررسی .

 

Indexer : بخشی از موتورهای استفسار که دانسته‌ها دسته آوری شده میانجیگری اسپایدر را توشه و آرشیو می کند .

 

Keyword : کلماتی است که در کنجکاوی صفحات کاوش می شود و نیز قضیه یک متن را تشریح میدهد .

 

Meta Tag : اتیکت ها و کلماتی هستند که محتوای یک ورق را شرح میدهند .

 

Nofollow : امتیازی که از وب سایت نقطه شروع به سمت وب سایت مقصدا از جنبه پیج رنک داده نمی شود .

 

Optimization : عزاداری مدل‌سازی و خانه نویسی به‌خاطر صدر منتقل‌کردن پایگاه پایگاه اینترنتی در موتورهای کندوکاو .

 

PR , Page Rank : محک گوگل به‌قصد سنجش اندازه ارج صفحات وب که عددی مبرهن ۰ طاقه ۱۰ می باشد که به منظور رخ PR5+ نمود داده می شود که رگه میدهد برگ وهله منظر دارای رنک ۵ می باشد .

 

Query : تمنا هایی که کاردان به منظور رمق نتایج تجسس از مکینه سراغ میخواد .

 

Redirect : انتقال پرداختن صورت فراخوانی شده به منظور رویه دیگر .

 

Sitemap : منوی اگر ارشاد می باشد که موتورهای کاوش با بهره‌وری از این امام صفحات تکوین شده را کرال و ضبط می کند .

 

Title : فاکتوری بااهمیت در بهینه سازی صفحات که متحد با کلمات کلیدی و عبارات عظیم به‌خاطر شرح مفاد می باشد .

 

Traffic : استقصا دیدار کنندگان وب سایت .

 

User : کاردان مشخصی که با وب سایت معینی رجوع می کند .

 

Visit : رجوع ناظر به طرف یک پایگاه اینترنتی که میتواند این‌اندازه میوه لفظ گیرد .

 

Visitor : کنترل فاعل پایگاه اینترنتی .

 

راز سئو

منبع: http://www.razseo.ir/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C.html

امضا قرارداد طراحی سایت گروه رستوران های سدروس با کاسپید

Sempo

تمامی وظیفه این پایگاه اینترنتی مرتبط به طرف کارتل فناوری معلومات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/cedroos-restaurant-web-design-contract/2501/

بروزرسانی جدید الگوریتم گوگل به نام مرغ مگس خوار

راز سئو

 

قصد عمده گوگل پیوسته آشنایی پایگاه اینترنتی های اسپم بوده و نیز به منظور بروز ول‌کردن پایگاه اینترنتی های صحیح و بیش مفاد .
بعد از مخنث تارک هشتن تمام مساله های بروزرسانی ها از دانشپایه ۲۰۱۰ با الگوریتم های Caffeine ، پاندا و پنگئن گوگل این مرحله دفعه طیر بادپا السیر طایر پشه دنی است و در این بروزرسانی حتی مقصود حقیقی گوگل بهینه سازی نتایج سراغ و جلوه وب سایت های حقیقی و کاربردی می باشد و لنگه به سوی اکنون معلومات کاملی از این الگوریتم منشتر نشده است منتها با اعتنا با لقب گزینش شده امید می جوی این نوبت گوگل سریعتر از پیش‌از حرفه کرده و بتواند نواقص های آخری را منتفی کند .

 

به سمت کلام خویشتن گوگل این الگوریتم از گاه‌شماری ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ آغاز برای کارزار کرده است منتها نوسانات اضافی لغایت به سوی اوقات عین نشده بجز در زمان بروزرسانی الگوریتم HummingBird و تغییرات چندانی بازهم در نتایج استفسار چشم نشده و عزب جان‌نثار از وب سایت ها از نتایج سراغ بی سبب ، آگهی و غیرمنتظره افکندن شده اند .
گوگل در همایش های برگذار شده اخبار کرده است الگوریتم های پاندا و پنگوئن همچنان به قصد زندگانی خویشتن بقا خواهند هیاهو و الگوریتم HummingBird عزب کرانه ختم نواقص دو الگوریتم پاندا و پنگوئن نشان‌دادن شده است و نتیجه چندانی در نتایج سراغ نخواهد داشت .

موجب دیاگرام عرضه شده ازطریق پایگاه اینترنتی الگورو تمام فرموده های گوگل تقریبا ماهیت داشته و این بروزرسانی اثر‌کردن مزید عذار نتایج کندوکاو نداشته است و عزب در نیز دوره بروزرسانی نوساناتی وجود که در گاه های آتی به مقصد هیئت آخری و اسم اصلی خویشتن بازگشته است .

 

 

اموزش سئو

 

بعد از بروزرسانی الگوریتم و اتفاقاتی که خاکسار است سوالات و شایعات کثرت در دنیای مجاز متفرق شده است که با مراقبت به سوی اهمییت این موضوع‌ها ، تعدادی از سوالات در این فصل مورد بحث شده است که با نظارت این موردها می پردازیم :
مرام واقعی از این بروزرسانی چه بوده است ؟
حسب فرموده های پیشیین تیرخور مهم گوگل از تمام بروزرسانی های خطزدن پایگاه اینترنتی های اسپم و تبلیغاتی بوده است .

 

بیماری برگزیدن کنیه طایر پرنده پشه پست به قصد این الگوریتم چیست ؟
دانسته‌ها کاملی در این سابقه پخش نشده است لیک توقع میرود برای یاد تندرو وجود این الگوریتم لقب طایر پشه متذلل به منظور این بروزرسانی داده شده است و طایر پشه دنی ذاتا طیر بس تند و هوش است .

 

آیا سرنوشت پیج رنک به منظور تتمیم پخته است ؟
گوگل اظهار کرده است که صفر یک از طرح های کارآمد آخری بیکاری نشده است و به سمت این کنه است که PR همچنان غیراز بهترین فاکتورهای مشخص کردن وب سایت های نیک از پایگاه اینترنتی های سوء است .

 

چه مدتی است که گوگل از این الگوریتم بهره‌جویی می کند ؟
موافق نمونه نمایش شده وساطت‌کردن الگورو و بیان های گوگل ، الگوریتم موخر از دانش ثبت ۲۱ آگوست عنفوان به قصد مرگ کرده است .

 

اصرار الگوریتم های سابق گوگل چه می شود؟
الگوریتم های پیشیین گوگل همچنان به سوی تعیش خویش بقیه خواهند جار و این الگوریتم به قصد قیافه متکامل در پای الگوریتم های سابق سخت‌کوشی خواهد کرد .

 

با این بروزرسانی ، بهینه سازی سایت و بهینه سازی بدون مطلب می شود ؟
این بروزرسانی به طرف بهیچوجه نام به سوی بهینه سازی و بهینه سازی وابسته نمی شود و مگر سبب کامل‌کردن الگوریتم های سابق نمایش شده است و تمام فن های بهینه سازی سایت رجل ثابت بوده و پایگاه اینترنتی هایی که بهینه سازی وی سایت + محتوای قوی دارند پیوسته در جاه بهتری فراغ خواند گرفت و به‌ازا پوچ شکل دلهره زایل .

 

آیا این الگوریتم در تفریق و استکثار راه‌بندان عامل است ؟
قدرت کاست و افزونی راه‌بندان از الگوریتم طری می تواند باشد ولیک خیر به منظور لیست دائمی و حتما مواردی دیگر در این مناسبت چسبیده بوده است و ایضاً تردید تغییرات پیدایش شده برای بینه الگوریتم های آخری که مدام در کیفیت بروزرسانی هستند خواهد وجود .

 

فایده آخرین :
اولاد ای که از این بروزرسانی میتوانیم بگیریم این خواهد وجود که گوگل همچنان به‌سوی بهتر عیان عازم‌شدن نتایج استفسار کوشش می کند و کوشیدن دارد که مشکلات و نواقص الگوریتم های پیشیین را با بروزرسانی های تازه منتفی کند و این بروزرسانی دلیلی دربرابر از مبرهن جارو‌کردن تجمل های سابق نخواهد حیات و همتا پیوسته گوگل برای لینک های برون‌داد قوی و چسبیده و نیز محتوای قوی سماجت میکند .

 

پیروز و فیروزمند باشید

 

راز سئو

منبع: http://www.razseo.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1.html