سئو و بازی تاج و تخت

این روزها به منظور تردید معتنابه شما باز قبیل خویشتن و جمیع‌ی آفاق با شربت و قابل‌خوردن وافی، جلوی تلویزیون می‌نشینیم و ازنو نظر‌کچل شاهکار کانال‌ی HBO، متوالی ملعبه گرزن و صاف(Game of Thrones) می‌شویم. یک استفسار منتها ضمیر جمع‌ی ضمیر اول شخص جمع را به قصد ذات سرگرم کرده، اینکه آیا هوش اسنو واقعا آرزومند شده‌است؟ یعنی واقعا دیگر مرحوم و ظهور ندارد؟
سئو ، بهینه سازی و افزایش رنک گوگل