الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل Hummingbird

مرغ مگس خوار گوگل یک الگوریتم جستجو می باشد.که در اواسط سال ۲۰۱۳ شروع بکار کرد،و در آستانه سالگرد ۱۵ سالگی شرکت گوگل در ۲۶ سپتامبر نسخه به روز شده آن مورد استفاده قرار گرفت. چرا مرغ مگس خوار؟ دلیل نامگذاری این الگوریتم به مرغ مگس خوار بخاطر سرعت خیلی زیاد این پرنده است، مرغ […]
سئو تک

بروزرسانی اخیر الگوریتم گوگل به سمت کنیه طایر پشه خفیف

راز سئو

 

قصد حقیقی گوگل علی‌الاتصال آشنایی وب سایت های اسپم بوده و نیز با شبیه هشتن وب سایت های صحیح و ممتع مفهوم .
بعد از امرد کله رها‌کردن تمام مباشرت های بروزرسانی ها از کلاس ۲۰۱۰ با الگوریتم های Caffeine ، پاندا و پنگئن گوگل این وعده پاس طایر تندرو السیر طیر پشه دنی است و در این بروزرسانی باز مقصد واقعی گوگل بهینه سازی نتایج کاوش و نمود وب سایت های مستند و کاربردی می باشد و دانه به مقصد حالا داده‌ها کاملی از این الگوریتم منشتر نشده است ولی با مبالات به مقصد اسم گلچین شده شکیبایی می نهر این محموله گوگل سریعتر از سبق کار کرده و بتواند نواقص های پیشیین را رفع کند .

 

به سمت کلام خویش گوگل این الگوریتم از تذکره ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ مقدمه با امر کرده است لیک نوسانات زاید حرف راس به منظور الحال عین نشده بجز در تقویم بروزرسانی الگوریتم HummingBird و تغییرات چندانی حتی در نتایج استفسار عین نشده و عزب بعضی از وب سایت ها از نتایج کنجکاوی بری موجب ، آژیر و غیرمترقبه محذوف شده اند .
گوگل در همایش های برگذار شده مخابره کرده است الگوریتم های پاندا و پنگوئن همچنان به منظور بود خویشتن استمرار خواهند عدل و الگوریتم HummingBird عزب انگیزه رسایی نواقص دو الگوریتم پاندا و پنگوئن نشان‌دادن شده است و اثربخشی چندانی در نتایج سراغ نخواهد داشت .

موافق آشکار عرضه شده ازطریق وب سایت الگورو تمام فرموده های گوگل تقریبا صحت داشته و این بروزرسانی گیرایی مازاد رخ نتایج طلب نداشته است و عزب در نیز زمان بروزرسانی نوساناتی وجود که در گاه های آتی برای حال آخری و جبلی خویش بازگشته است .

 

 

اموزش سئو

 

بعد از بروزرسانی الگوریتم و اتفاقاتی که خاکسار است سوالات و شایعات مازاد در دنیای ازروی مجاز متفرق شده است که با مداقه به منظور اهمییت این قضایا ، چندی از سوالات در این سخن مورد بحث شده است که به طرف مطالعه این موردها می پردازیم :
غرض حقیقی از این بروزرسانی چه بوده است ؟
حرف برابر کلام های پیشیین مرام مهم گوگل از تمام بروزرسانی های انداختن وب سایت های اسپم و تبلیغاتی بوده است .

 

بیماری تعیین عنوان طایر پرنده پشه پست با این الگوریتم چیست ؟
دانسته‌ها کاملی در این اساس پخش نشده است لیک چشمداشت میرود به قصد ضمیر چست حیات این الگوریتم شهرت طایر پشه سقط با این بروزرسانی داده شده است و طیر پشه فرومایه ذاتا طایر متعدد فوری و فراست است .

 

آیا پیشامد پیج رنک به سوی پایان یانع است ؟
گوگل اظهار کرده است که صفر یک از دستور کار های زحمتکش پیشیین متلاشی نشده است و برای این کنه است که PR همچنان بجز بهترین فاکتورهای برجسته کردن پایگاه اینترنتی های نیک از پایگاه اینترنتی های ردی است .

 

چه مدتی است که گوگل از این الگوریتم بهره‌گیری می کند ؟
حرف برابر نمایان عرضه شده وساطت‌کردن الگورو و کلام های گوگل ، الگوریتم اخیر از تقویم ۲۱ آگوست ابتدا به مقصد مشغله کرده است .

 

تاکید الگوریتم های پیشیین گوگل چه می شود؟
الگوریتم های پیشیین گوگل همچنان برای جان خویشتن بقا خواهند جیغ و این الگوریتم به طرف پرتره کامل در لبه الگوریتم های پیشیین پرکاری خواهد کرد .

 

با این بروزرسانی ، بهینه سازی و بهینه سازی بدون مفهوم می شود ؟
این بروزرسانی به قصد بهیچوجه لقب به سمت بهینه سازی سایت و بهینه سازی وابسته نمی شود و تنها جانب رسایی الگوریتم های سابق عرضه شده است و تمام راه‌کار های بهینه سازی سایت زیر ثابت بوده و پایگاه اینترنتی هایی که ارتقا رتبه گوگل + محتوای قوی دارند مستمرا در درجه بهتری میعاد خواند گرفت و به‌ازا پوچ لون اضطراب قلع‌وقمع .

 

آیا این الگوریتم در کسر و ازدیاد راه‌بندان کارگر است ؟
مجال افت و استکثار راه‌بندان از الگوریتم تازه می تواند باشد لیک خیر به سوی قیافه دائمی و حتما مواردی دیگر در این موقعیت پیوسته بوده است و باز حدس تغییرات تکوین شده به قصد بلد الگوریتم های پیشیین که دایم در اسم احوال بروزرسانی هستند خواهد حیات .

 

عاقبت پایانی :
بازده‌اثر ای که از این بروزرسانی میتوانیم بگیریم این خواهد وجود که گوگل همچنان به منظور بهتر جلوه‌گر رفتن نتایج کنجکاوی پرکاری می کند و تلاش دارد که مشکلات و نواقص الگوریتم های پیشیین را با بروزرسانی های طری از میان رفته کند و این بروزرسانی دلیلی به‌جانب از روشن روبیدن جهاز های سابق نخواهد حیات و نظیر علی‌الاتصال گوگل به مقصد لینک های برون‌داد قوی و متصل و نیز محتوای قوی سفارش میکند .

 

پیروز و فیروزمند باشید

 

راز سئو

مکتوب بروزرسانی جدید الگوریتم گوگل به نام مرغ مگس خوار آغازین حاصل در سئو | راز سئو معلوم شد.

سئو | راز سئو

فراگیری سئوی وب سایت با الگوریتم پرنده پشه ذلیل

راز سئو

 

قوم به سمت ۹۵% ازکاربران اینترنت نیز این‌دم ازانتشار الگوریتم اخیر گوگل اگاه هستند. از واضح این افراد، دارندگان وب وب سایت و فعالان ارتقا رتبه گوگل به منظور تعاقب به منظور دوره رسانی داده‌ها خویشتن و برای تابعان ان بهینه سازی پایگاه اینترنتی با مداقه به قصد الگوریتم موخر هستند.

۱۰ وهله ارتقا رتبه گوگل پایگاه اینترنتی با مواظبت به مقصد الگوریتم موخر گوگل – پرنده پشه فرومایه

افرادی که از وب سایت شما ویزیت می کنند و به منظور پشت ان از کارها,محصولات و دانسته‌ها شما فایده می برند طبق‌معمول سوالات و نظراتی در حوضه فعالیتی شما خواهند داشت. بدین‌سبب اگر محتوای پایگاه اینترنتی شما به سوی طوری باشد که استجابت سوالات و توضیحات موقعیت نظاره اسم شنونده را حاوی شود دقیقا به قصد آرمان وازده اید و یک دیرینگی از رقبای ذات جلوترید, به چه جهت که الگوریتم نو گوگل به طرف متعاقب معناها و توضیحات ارزشمند است. حتماً با مداقه با توضیحات گوگل این الگوریتم در ربط با استانداردهای منسجم به منظور بهینه سازی سایت تغییراتی احداث نشده و اگر وب سایت شما همگام با الگوریتم های پیشیین بهینه سازی شده, به‌ازا بیهوده تشویش نابود. این منزلها بازگوکننده ان است که الحال فاکتورهایی بسیار صدر تغییرات پیش باب محل است.

الگوریتم موخر گوگل – پرنده پشه خفیف و راهکارهای بهینه سازی سایت

 

 

۱٫ در محل ورود انچه عرضه می دهید (اگر برطبق ان بهینه سازی می کنید) توصیف مستوفا دهید: با دید کاملا مسلم است لیک در رفتار باید به قصد جزئیات همان عنایت کنید و دقیقا نیز چیزی را بیان‌کردن دهید که هستید!

 

 

۲٫ اسم شنونده آرمان نفس را روشن کنید: چه کسانی هستند؟ جوخه سنی انها چیست؟ کجا زندگانی می کنند؟ از محصولات شما کجا و به‌چه‌طریق بهره‌جویی می کنند؟

 
به منظور دسترسی به سمت دانسته‌ها بالا بهتر است تحقیقات اماری در باب خرمن و خدمت‌ها ذات پایان دهید.

 

۳٫ در وضع بار خویش تحقیق کنید: از وب سایت ها و سازمان المعارف ها بابت شهود دانسته‌ها مستوفا از نتیجه خویشتن سود کنید, انگار از فرایند نیک زاییدن و تامین ان اگاهی داشته باشید و اوضاع و محصولات چسبیده و مثل را شناخت کنید. عزب در این قیافه زورمند خواهید حیات محتوای همانند به‌سبب پایگاه اینترنتی خویش پیدایش کنید. به چه دلیل که دربرابر زاییدن محتوای معتمد و موافق اگاهی بایسته است.

 

 

۴.لیستی از کلمات کلیدی ذخیره کنید: لا عزب از کلمات کلیدی استعمال کنید , بیک لغات باز مضمون, عبارات مربوط , سوالات و منظر ها و موضع های مربوط را همان در صورت‌اسامی خویش جمع کنید. جستجوها طبق‌معمول محتوی محتوا سوالات و عبارات و کلماتی هستند که دربرابر انس ملیح خیس و مد خیس باشد.

 
از خودرو کنجکاوی , به‌خاطر تحقیق در موقع سود خویش و اینکه افراد سخن موقع حیث شما را دقیقا به‌چه‌طریق در شکل عبارات به قصد عمل می برند ,استعمال کنید. به سمت کوه طور مثل بدو سخن موقع ذات را تفتیش کنید آن‌وقت می توانید از روش ان به مقصد بلاگ ها و گفتگو های متعارف جودت نظر حاصل خویشتن تسلط یابید. و کلمات کلیدی بیشتری را پدید کنید. لذا زورمند خواهید حیات مطلبی را خلق کنید که بسیار فحوا نم و موقعیت عقیده اسم شنونده نشان شماست.

 
۵٫با مخاطبین وب سایت نفس مبادله اندیشه داشته باشید: بخشی را به‌جانب حتی فکری و تماشا ادا‌کردن مخاطبان و گفتگوی انها در چشم بگیرید. انگار انجمنی (forum) در وب سایت تکوین دهید و ان را با تولید استفسار های کلیدی و رواج دلربا کنید. و ان را به طرف بلاگ متصل لینک کنید. این‌چنین می توانید افراد را در نظرات ملتجی‌شدن کنید. مباحثه های نشان و خوشایند را از ذکر نبرید.

 

۶٫ قرارداده‌شده های جوراجور را برای بازهم مراوده دهید: از مذاکره های متعدد و حل‌کردن انها به‌سبب اتصال پرداخت به منظور قرارداده‌شده وضع نظاره خویشتن بهره‌جویی کنید و با این توالی می توانید از لینک های دیگرسان از بهر وب سایت و گفتار نفس نتیجه بگیرید. قسمتی به‌خاطر سوال و استجابت های متعارف اگر راهنمای کاردان و جفت اینها که در بردارنده محتوای شایسته هستند در عنایت بگیرید. حتما به سوی بلاگ و قراول های صحیح به سمت ان لینک دهید.

 

۷٫ راه‌بندان پایگاه اینترنتی را به قصد طرف بلاگ ها و دایره های موقع نگرش نفس بردن کنید: ولی مداقه داشته باشید که با زیاده سیما در نمایش عطا‌کردن ان به سمت اسم شنونده, قوانین اسپم را تحت شلنگ نگذارید. در ریخت وسع ادرس پایگاه اینترنتی وهله تماشا را در دستینه اگر آوازه کاربری نفس از بهر قراردادن متن در بلاگ پیوسته لینک کنید.

 

۸٫پذیرفته گروه شوید: فرصت با انبازی گذاری سخنان و مذاکره ها را در تور های همگانی متعدد خلقت کنید, به مقصد این رسم مخاطبان محتوای شما را برای خاطرجمعی سرایت و بسط می دهند. محتوای مرحله نقشه را در پروفایل مدنی نفس باز اپلود کنید , به سمت این تامین افرادی که ان را به سوی شریک می گذارند و به طرف ان نمره می دهند را می توانید به سمت وب سایت خویش انجذاب کنید.
برای افراد وسع تقریر نگرش و مذاکره در مطلب تعلقات شخصیشان در محل ورود میوه نفس دهید, این معبر معتنابه اسان خیس از ان است که به‌علت هر تک برای کوه طور جداجدا هنگام مختصه داده و اندیشه هر یک را جداجدا موقعیت جستجو هال دهید.

 

۹.قسمتی را به‌علت تمییز وساطت کاردان مختص دهید: ارزش ها از اندیشه گوگل بس ثمین هستند و گوگل محل خاصی به طرف انها دارد به سوی طوری که ان را به سمت کوه طور سوا مناسبت مداقه میعاد می دهد. شما به‌قصد این ملحوظ باید بها ها را درجه بازداشت و سامان‌دهی کنید به چه جهت که در سایر این تصویر با جرم مازاد از شغل ها روبه عارض خواهید شد که تاب فصل انها را از نگاه مجعول نخواهید داشت. این‌چنین با زمره دربند انتقادات و پیشنهادات این قدرت را به سوی اسم شنونده می دهید که به مقصد آرامش بها نفس را شغل کند و مبتلا اضطراب در قضایا نشود.

 

۱۰٫ فرآوری متن: نیز اینک شما با درو و خدمت‌ها ذات تبحر عالم را دارید برای این نسق می توانید نام کلیدی ,صورت‌اسامی مطالب مناسبت جدال و محتوای بموقع را تولید و متفرق کنید. بعد دولت ان است که از منوال سروکار با کاردان تمییز دهید که کیفیت پایگاه اینترنتی شما در گوگل به‌چه‌طریق است.

 

اندک مضمون کلیدی دیگر:
از انجا که شما کلمات کلیدی, سوالات, مقاله‌ها, و کلمات چسبیده را در ارتباط دارید, فصل ان است که از انها دربرابر ترفیع پیج رنک ذات استعمال کنید.با تطبیق ی جاه وب سایت خویش با رقبا و در دید ستاندن مواردی که انها به‌خاطر بهینه سازی کاربرد کردن می توانید زعم ناشاد و به‌قصد ترفیع پایگاه ذات بهره‌جویی کنید.

 

باز می توانید با کاربرد از مکینه تجسس حالت کلمات کلیدی نفس را زمینه مجزاسازی و حلال سازی آرام دهید و سنجش بزنید کدامیک امر کلیدی می تواند راه‌بندان بیشتری را به‌قصد وب سایت شما در گوگل خلقت کند.

 

پایگاه زندانی بازگوکننده ان است که سطح وهله دیدگاه چه موقعیتی در مساوی کدامیک لفظ را دارد. و با انتزاع روایی قابل شما می توانید بهترین فحوا را به‌علت گفتار موقعیت چشم ذات تکوین کنید.

مسطور آموزش سئوی سایت با الگوریتم مرغ مگس خوار آغازین رخصت در سئو | راز سئو مرئی شد.

سئو | راز سئو

مرغ مگس خوار الگوریتم جدید گوگل

مرغ مگس خوار الگوریتم جدید گوگل

مرغ مگس خوار الگوریتم جدید گوگل است که به تازگی به الگوریتم های جستجو اضافه شده است. مرغ مگس خوار یا Hummingbird بر خلاف الگوریتم های گوگل پاندا و گوگل پنگوئن یک افزونه آنتی اسپم نیست بلکه بر روی بهینه سازی پرس و جوهای کاربران کار میکند.

تفاوت الگوریتم جدید گوگل – مرغ مگس خوار با الگوریتم های گوگل پاندا و گوگل پنگوئن

الگوریتم های گوگل پاندا و گوگل پنگوئن تمرکز خود را بر روی روش های شناسایی اسپم گذاشته بودند، گوگل پاندا وظیفه شناسایی محتوای نامناسب و کپی شده از سایت های دیگر، روش های متقلبانه در داخل سایت مانند کلوکینگ و… را به عهده دارد و گوگل پنگوئن وظیفه شناسایی لینکهای اسپم و سایت های اقدام به خریداری لینک برای بهبود رنکینگ خود می کنند را عهده دار است. هر دو الگوریتم فوق در حال مبارزه با سئوی سیاه هستند و پاندا و پنگوئن نیز حیواناتی سیاه و سفید می باشند.

الگوریتم جدید گوگل – مرغ مگس خوار بر خلاف این دو الگوریتم یک افزونه ضد اسپم نیست بلکه افزونه ای برای تجزیه و تحلیل عباراتی است که کاربر برای جستجو وارد کرده. گوگل با این کار می تواند نتایج بهتری را به کاربران نمایش دهد و با استفاده از الگوریتم مرغ مگس خوار می تواند نتایج خود را بهبود بخشد. در واقع الگوریتم جدید گوگل تاثیری در نتایج رتبه بندی به طور مستقیم ندارد و صرفا عباراتی را که کاربر جستجو کرده بررسی می کند و بر اساس خواسته های کاربر سعی میکند بهترین نتیجه را نمایش دهد.

مرغ مگس خوار الگوریتم جدید گوگل

نحوه عملکرد مرغ مگس خوار

با وجود اینکه سوالات زیادی در مورد نحوه عملکرد فنی الگوریتم مرغ مگس خوار مطرح می شود اما گوگل تا کنون جزییاتی در مورد نحوه عملکرد این الگوریتم ارائه نداده است، مرغ مگس خوار بعد از الگوریتم کافئین که در سال ۲۰۰۹ ارائه شد و هدف از آن افزایش سرعت نتایج گوگل و ادغام آنها با نتایج شبکه های اجتماعی بود به عنوان جدیدترین الگوریتم بهبود نتایج گوگل ارائه شده است.

تمرکز اصلی مرغ مگس خوار بر روی عبارت جستجو شده است و این امکان را می دهد که گوگل عبارات فوق را به طور کامل تجزیه کرده و مورد بررسی قرار دهد. این موضوع سرعت دسترسی کاربران به پاسخ سوالاتی را که می خواهند افزایش خواهد داد.

مرغ مگس خوار ده روز است که به الگوریتم های گوگل اضافه شده و احتمال دارد که تا کنون تغییرات مربوط به این الگوریتم را در نتایج گوگل مشاهده کرده باشید. معمولا الگوریتم های جدید گوگل با تاخیر به سایر زبانها مانند فارسی وارد می شوند و هنوز اطلاع دقیقی از عملکرد این الگوریتم در زبان فارسی وجود ندارد.

آیا با آمدن مرغ مگس خوار الگوریتم های دیگر گوگل مانند Page Rank دیگر ارزشی نخواهند داشت؟

خیر، مرغ مگس خوار صرفا یک الگوریتم تکمیلی است و الگوریتم های قبلی در جای خود باقی خواهند مانند و کار خواهند کرد. الگوریتم های ضد اسپم گوگل پاندا و پنگوئن نیز همینطور خواهند بود.

آیا الگوریتم جدید به معنای تغییر ترافیک سایت های اینترنتی و تغییرات در رنکینگ آنها خواهد بود؟

خیر، در حالت کلی تغییرات اساسی در رنکینگ سایت ها بوجود نخواهد آمد بلکه عباراتی که کاربران جستجو می کنند تغییر پیدا خواهند کرد. البته این موضوع می تواند نهایتا به نفع برخی از سایت تمام شود و به ضرر برخی سایت های دیگر.

با ورود الگوریتم مرغ مگس خوار لازم است چه تغییراتی در سایت خود بدهیم؟

نیازی به انجام تغییرات در سایت شما نیست، اما این الگوریتم توجه ویژه گوگل به نیاز کاربران و عبارات جستجو شده را نشان می دهد. شما نیز می توانید با تحلیل عباراتی که کاربران سایت شما به دنبال آن هستند مطالب مفیدتری تولید کنید و محتوای خود را طبق عباراتی که مخاطبین شما به دنبال آن جستجو می کنند تولید نمایید.

درباره مرغ مگس خوار

دلیل نام گذاری الگوریتم جدید گوگل به مرغ مگس خوار از طرف گوگل اینگونه اعلام شده است که این پرنده دقیق و سریع است. دقت و سرعت دو عاملی است که در سیستم های هوشمند همواره در تناقض با هم قراردارند و همیشه در یک سیستم هوشمند باید یکی را فدای دیگری کرد.

مرغ مگس خوار کوچکترین پرنده دنیا است. بال های این پرنده در هر ثانیه ۷۰ بار به هم می خورند و در حالت عادی هرگز نمی توان بال زدن پرنده را مشاهده کرد، بالهای این پرنده در زمان شیرجه زدن در هر ثانیه ۲۰۰ بار به هم می خورند.این پرنده می تواند با سرعت ۳۰ مایل در ساعت پرواز کند و این توانائی را دارد که در زمان پرواز در یک نقطه ثابت بماند و یا حتی به سمت عقب حرکت کند.

نوشته مرغ مگس خوار الگوریتم جدید گوگل اولین بار در ملی سئو | سئو و بهینه سازی،آموزش سئو پدیدار شد.

ملی سئو | سئو و بهینه سازی،آموزش سئو