موضع مجلسی و گریزگاه لینک بین موضوع

بک لینک وسط متن و پست مهمان

 

احتمالا عزب ترین سخن ای که ضمیر موعد قرائت‌کردن آن بسیار خندیدم همین حیات! بی‌اعتباری که مت کاتز شایسته فصل اسپم گوگل حدودا یک سنه و نصف قبل(شتا ۹۲) در این لینک متفرق کرد.سبق از آن حتی ستاندن گریزگاه لینک میان محتوا، یکی از مواردی حیات به قصد تندی سفارش‌کردن می شد(خیر میانجیگری‌کردن گوگل) و کلام می شد که لینک های بین محتوا، معادل با الگوریتم های موخر گوگل هستند و اند مراسم سال‌روزدرگذشت است که مندرج سخن و آن‌گاه قید‌کردن لینک در آن با عناوینی شبیه Article Submission و Article Marketing و Guest Post Blogging، یکی از رویه های لینک بیلدینگ است و در چشم الحال در رخسار فقدان دانایی سئوکار از مذهب های لبریز ریسک لینک بیلدینگ، قلمداد می شود.این حالات، در وجه ملاحظه مبادی،یکی از ادوات های بازاریابی محتوا هستند ولی به مقصد به‌ازا بازاریابی فحوا، اکثر به‌قصد بازاریابی قورباغه لینک از آنها بهره‌گیری می شود!

مقام مت کاتز برای جایگاه مدعو دستور دارد و طاقه حدود مازاد قورباغه لینک های مرکز موضوع را محافظت می دهد.

مت کاتز که بشخصه سرپرست تقسیم اسپم گوگل است بی افزون‌تر از Inbox ایمیل خویش، شمیز Spam ایمیل ذات را امعان می کند دست بفهمد در دنیای اسپم چه می گذرد!مت کاتز سخن در شمیز اسپم نفس ایمیلی گرفتن کرده است که محتوای آن این‌گونه است:

“اثر خویشتن بازاریابی اینترنتی است و محتوای بلند و مربوط با باب شما پدیدآوری و آن‌وقت ابلاغ می کنم لنگه بتوانید مشتریان بیشتری شبر آورید.ضمیر اول شخص جمع با نویسندگان و متخصصان خویش، گفتار های ۱۰۰ درصد رابطه نخست و با حال و متصل با مبحث شما خلق می کنیم و مابین محتوا آن، به مقصد صفحات پایگاه اینترنتی شما لینک فالو با نقش کاملا جبلی می دهیم.”

مت کاتز، بعد از مزه میثاق قول: این رسما عهد ضربان و تعدی از قوانین گوگل است و با روی آوردن به منظور استکثار تعدید پایگاه اینترنتی هایی که این کارها را نشان‌دادن می دهند، لینک های شغل ضیف، دیگر زیاد از اندازه شفه رفته و در صنف رویه های اسپم سکون بسته است.مت کاتز در آخر اندرز‌دادن کرده است دیگر این پیشه را در پروگرام لینک بیلدینگ نفس قول ندهید.(خویش مت کاتز تهی گاه نگفته است که لینک بیلدینگ ردی است)

تبسم خویشتن حتی از این وجود که به سمت سخن خودمونی “اد رها‌کردن رویه رابطه صاحبش!”.روال عصر قاپیدن الگوریتم گوگل صورت در عوض ذات کاردان اسپم گوگل روانه و اشاعه‌دادن کردند!

اینک اینک بعد از درگذشتن یک دوره فعالیت(سازمان و نصف، هنوز کثیر ها به مقصد گیرایی جایگاه های مجلسی و گریزگاه لینک میانه علامت می کنند و می گویند لینک نخرید .در جزا منزل مدعو بنویسید و برای نفس لینک دهید! اینها هر آیین های ذات نادان زنی است!اگر بیع لینک مستقیما در مغایرت باقوانین گوگل است، قید‌کردن چاپار مدعو از بهر استنباط لینک نیز، نیز در مخالفت با قوانین گوگل درحق گریزگاه لینک است!

شماره دیگری باز تاچند ده و اند صد پایگاه اینترنتی حقیقی کرده اند و آنها را رو یک IP هاست کرده اند و خدمت‌ها خلق جنگل لینک مابین محتوا نشان‌دادن می کنند! این از خریداری قورباغه لینک بازهم بدتر است!این نیز لینک سازی برای هیکل Blog Network است که به مقصد حدت مهلک است.

بیشه لینک های قلب نوشته اگر به منظور وجه اصیل باشند واقعا کاری هستند و اهمیت شگرفی دارند.ولی خلقت مقال و کشیک مدعو و تاسیس بیشه لینک به‌علت خودتان میانجیگری ید خویش شما، مناظره دیگری است!بلکه بپرسید گوگل چسان می تواند درک دهد که لینک چه سخن ای اصیل است و چه لینکی دست‌نخورده نابود؟عوض این استفسار در کلاس های آموزشی سئو وب سایت سئوروز، داده می شود .

با این حد آیا باید لینک سازی مابین نوشته و جایگاه مجلسی را لبه بگذاریم؟

صدقه‌رسان! منتها پندار نکنید بی‌نهایت برای زمان و با راه‌کار جدیدی در اکنون لینک بیلدینگ هستید!

 

image_pdf

سئو روز

۵ تکنیک ساخت بک لینک در سال ۹۴

ساخت بک لینک بسیار مهم است ولی اگر ندانید که چگونه و به چه روشی کار می کنید برای شما خطر آفرین است. بعضی افراد ساختن لینک را کاری در حد فعالیت های معمولی و عادی سئو می دانند که نیاز به توجه خاصی نداشته و به راحتی قابل انجام است. اما لینک های با […]
سئو | آموزش سئو و بهینه سازی سایت