قرارگاه اشاعه اطلاع گوگل چیست؟

اگر گرداننده وب سایت مربوط به خبر هستید وب سایت شما همگام با داستان‌ها اسم بی‌ثبات یوم علی‌الدوام در چگونگی استحاله است. در دیرینه اگر شما ساختمان پایگاه اینترنتی خویش را تبدیل می دادید دستگاه موتورهای کاوش قدر به سمت درک محتوای تازه پایگاه اینترنتی شما نبودند. و این درخواست باعث می شد شمار مخاطبان شما جرم اضافی از مقصدها اخیر را از […]

مرقومه مرکز انتشار خبر گوگل چیست؟ نخستین وهله در سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت پیدا شد.

سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت

مرکز انتشار خبر گوگل چیست؟

اگر مدیر سایت خبری هستید سایت شما همگام با اخبار متغیر روز مدام در حال تغییر است. در گذشته اگر شما ساختار سایت خود را تغییر می دادید ابزار موتورهای جستجو قادر به تشخیص محتوای جدید سایت شما نبودند. و این مسئله موجب می شد تا مخاطبان شما حجم زیادی از مطالب جدید را از […]

نوشته مرکز انتشار خبر گوگل چیست؟ اولین بار در سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت پدیدار شد.

سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت