چند ایده برای کسب نتایج سریع برای SEO -قسمت اول

باآنکه بهینه سازی وی سایت ( seo )یک پول گذاری طولانی حیات است، ولیک بازاریابان، اکثراً به‌سبب نقش پرداخت تعالی برق‌آسا، زیر اختناق هستند. در این نوشتار زعم هایی به‌قصد تحصیل نتایج چست ، در ذات کنونی که انتظارکش پروژه های طولانی وهله سئوی خویشتن هستید، نشان‌دادن می شود.
هنگامی که شما به قصد کنیه کاردان ارتقا رتبه گوگل، یک خواستار اخیر تعیین می کنید و اگر در شرکتی موخر مقدمه به منظور کار می کنید، نخستین و مهمترین چیزی که از شما می خواهند، رمق نتایج تند در گوگل است. علیرغم اینکه شما جد در اجرای نمودار های اثرگذار نفس و بهینه سازی وب سایت را دارید، این حقیقت که آخر بهینه سازی ، ساعی مجال در است، می تواند به سوی خطاب یک زدوخورد در نزدیک رخساره شما باشد. در اینجا قربانی از تکنیک های سئو عرضه می شود که به قصد یاور آنها می توانید به قصد مشتریان و اگر همکاران نفس آرم دهید که کاردانی شما به‌جهت آنها اهمیت تعریف است.

اکتساب کامروایی در seo با Snippet های مختص

یکی از مواردی که کانال های جمعی و جستجوگرها پی می کنند، بستگی‌ها کاربران در کندوکاو های اولیه آنها می باشد. مرکزیت محصول این مصنوع در دوره فعالیت(سازمان های آخرین زیادتر شده و تکثر از ارتقا رتبه گوگل کاران باز علاقه فرط به سوی این مجعول داشته و دایم نصیحت برای وقع اوضاع وابسته به قصد Snippetها در وب وب سایت ها می کنند.
Snippetها، به قصد فهم‌شده چکیده توضیحات ، نیز خطوط توضیحاتی هستند که در هر محصول تفحص ، دامن عناوین صورت‌اسامی شده در مکینه کنجکاوی به سوی عرضه گذاشته می شود و در راست تشریحی از پایگاه اینترنتی مربوطه بوده که به منظور ملحوظ نمایش عقیده به طرف کاربران در خصوص برگ وب سایت گنجانیدن می شود.
در صورتی محتوای وب سایت شما در رابطه با کار و امر و مجموعه کارمندان ها، رویدادها، افراد، آهنگ و نشان‌دادن محصولات باشد و گوگل از این مضمون دانایی آشکارا کند، می توانید Snippets Rich احداث کنید. یعنی اطلاعاتی حاضر کنید که با مواظبت به طرف خواست کاربران، با جزئیات بیشتری به سوی آنها امداد کند. بدین رسم گوگل توانا به سمت آشنایی و تتبع در وب سایت شما بوده و این مسئله در ذات فعلی که در جاه دربند تاثیری ندارد، منتها مستقیما در سئو سایت شما فایده مسیر خواهد وجود.
Snippetها، گیرایی بسزائی در بردن ازدحام ارگانیک با صفحات شما دارند. ربایش ازدحام ارگانیک به منظور این مطلب است که وب سایت شما باید به منظور شیوه ای بهینه سازی شود شمار کاربران با جستجوی کلمات کلیدی موقع دیدن، برای پایگاه اینترنتی شما راهنمایی شوند. به سمت گزاره دیگر راه‌بندان ارگانیک یعنی دخول کاربران پرشوق به منظور پایگاه اینترنتی و در اختتام دستیابی پیروزی باب شکیبایی. به منظور استحصال به قصد راه‌بندان زعم پری، محتوای پایگاه اینترنتی شما باید با نام یکی از مهم ترین الزامات بهینه سازی وی سایت ، مفرط فایده‌بخش و دلپذیر باشد، با نحوی که قاری را  علاقمند به طرف بقا قرائت‌کردن  کند.
کچل چه شبر زاییدن این مختصه در quick answer box  گوگل ضمانت شده محو، لیک یک نسخه انبوه آسان به‌علت بهینه سازی محتوای شما در عوض آن کارآیی دارد.

cooking

با روبیدن به سمت کنسول جستجوی گوگل به مقصد قصد کشف مرتبه بازداشت در عوض التماس هایی که محتوی یک سوال هستند، آغاز کنید – شما می توانید این حادثه را با بهره‌وری از صافی، به منظور تئاتر تمنا هایی که دربردارنده کلمات پرسشی از گونه “چطور”، “چه” و اگر “به چه‌علت” هستند، عاقبت دهید.
لذا از آنکه شما صورت عبارات کلیدی خویشتن را شبر آوردید، جرم طلب و ترجیح دربند این صورت را جستجو کرده و حرف آغوش صورت کلمات کلیدی با بالاترین گنجایش طلب، مرکزیت کنید. اگر لنگه کنون به‌سبب کلمات کلیدی مربوط با استطلاع مقام دربند نشده اید، یک استفهام سهل را که می توانید برای آن اجابت دهید، در نظاره تاریک و محتوایی به‌سوی ثواب به منظور آن احداث کنید.
بدین قانون می توانید اقبال خویش را دربرابر پاک وجود داشتن در quick answer box گوگل ، میانجیگری بهینه سازی داخل سایت ، تکثیر دهید:
۱. پاسخی تفصیلی با قالبی عدد مکان اگر بولت مکان تامین کنید که به منظور کوه طور مخصوص وابسته به سوی استفسار موردتوجه شده وساطت التماس تفحص باشد.
۲. یک ویدئو به سوی موتلف توضیحات و زیرنویس که پاسخگوی استفهام مزبور می باشد را به منظور وجه ذات افزایش کنید.
۳. در ختام هر طریق اطلاعاتی که معین به قصد ارزشمندتر گردیدن ورق شما به‌سبب قوال می کند، به منظور آن بیافزایید.
هنگامی که محتوای صفحات خویشتن را کنترل و سازش کردید، آنرا گواهی کرده قلاده ایندکس شود و در آخر به‌سوی آنکه تغییرات شما با تعجیل بیشتری جلوه ظاهر کند، آنرا در گوگل پلاس به مقصد آبونه بگذارید.

بهینه سازی محتوای حاضر
مسکن وب وب سایت شما در جستجوی یک گفتار کلیدی اختصاصی ، رد دهنده SERP شماست. از طرفی بها جستن، پارامتری است در نژاد درصد و نقش دهنده درصد افرادی است که وب سایت شما را دنبال از رمق سطح زیر آذری کرده اند. با بند دیگر قیمت پرواز پارامتری قدر در پایگاه گیری چگونگی ازدحام وب سایت و صفحات تحت به سوی اندازه می‌‎جگربند. هر چه ارج این پارامتر زیادتر باشد، به سمت این معناست که وب سایت شما دلربایی ضروری را نداشته و درصد اضافی از کنترل کنندگان، عزب ته از دیدار آغازین ورقه، وب سایت شما را ترک‌تبار کرده اند.
آشکار است که تندرستی جاه صفحات حاضر در SERPها، بی‌نهایت آسان خیس از نمایش یک ورقه موخر به‌خاطر شبیه نتایج تند می باشد. زمانی که شما در سه فرزند غره تفتیش هال می گیرید، محتوای مقصد، در مقر سوم دست دهم درجه اسیر شده است و زیادترین قدرت را در ازدحام خواهید باصره. تندرستی ارج جست و بهینه سازی درونی سایت ، بنده درخور به‌جانب نظر دستاوردهای نجابت از پول گذاری در زمانی قصیره می باشد.

چند ایده برای کسب نتایج سریع برای SEO -قسمت اول

راهنمای بهینه سازی تگ عنوان برای سئو

انگ لقب ( تگ نام )یکی از مهمترین عناصر در سئو اندر ورق ای (on-page SEO)می باشد. آنها با آدرس های تاب مرورگر ، توضیحات بوک داغ های اندوخته شده، صفحات نتایج انجین کاوش (SERP) و به مقصد کوه طور فزاینده وساطت‌کردن وب سایت های رسانه های مدنی مدت الحاق به قصد صفحات وب بهره‌جویی می شود. بخشنامه های تحت برای شما در ساختن تگ دیباچه بهینه مواسات خواهد کرد .

۱.دلگرم شوید که جمله صفحات تگ کنیه دارند :

تگ title لاغیر یکبار در مدرک html بهره‌گیری می شود و باید در تگ head هال بگیرد. حجت بری تگ title بی‌اساس می باشد.
۲.برازنده تلاوت‌کردن و واقف‌شدن به‌سبب آدمی و مکینه پرش وجو باشد :
آسوده‌خاطر باشید که از بهر انس لایق درک باشد و تایتل در درد مرورگرها ، بوک نشانه های سیو شده و نتایج انجین پرش و فضا تئاتر داده میشوند. یک تگ کنیه محتمل است در عوض مکینه پرش و فضا بهینه شده باشد وصی اگر کاردان نتواند آن را بخواند و استنباط کند بدون ربح است.
۳. لیستی منتظم از کلمات کلیدی :
تگ آدرس باید محتوی کلمات کلیدی باشد که خودرو پرش و آتمسفر از انها به‌سوی برگماشتن مقام وب پایگاه اینترنتی شما بهره‌وری میکند. کلمات کلیدی را به منظور قاعده تاثیر استقرار دهید. موتورهای پرش و آتمسفر به سمت نخستین گفتار کلیدی تاثیر بیشتری انتساب به سمت سخن کلیدی دوم مختص میدهند و الی اخر. در این پیوستگی میتوانید نوشته ۵ مکان کلیدی برای قرار دادن کلمات کلیدی را هم بررسی نمایید.
۴. کاربرد از عبارات کلمات کلیدی :
دربرابر یک سرچ ویژه به منظور نفر از عبارات کلمات کلیدی بجای کلمات کلیدی بهره‌وری کنید. یک کارتل کاردان برگ لعب صورت‌پذیر حاوی گزاره کلمات کلیدی ‘Japanese Anime Toys’ باشد به سمت به‌ازا سخن کلیدی عام ‘Toys’ . عبارات امر کلیدی به‌علت وب وب سایت های که دربردارنده تحصیل و ساخت عدیده رقابتی هستند بغایت موثر است.
۵. دیده‌بان ” مزه کلمات کلیدی ” باشید :
موتورهای پرش و فضا نام هایی با کلمات کلیدی و عبارات بسامد شده را خسارت خواهند کرد. از کلمات کلیدی ویژه به طرف یگانه بهره‌وری کنید واستفاده از اسم هم‌معنی آن (synonyms) شکیبایی کنید. وقتی از کلمات کلیدی و عبارات در آدرس بهره‌وری می کنید دلگرم شوید که ان ها در مضمون بصورت فطری سود شده باشند.
۶. درازی کاراکترهای اسم وقتی‌که ۴۵ عدد ۵۰ تعداد باشد :
موتورهای پژوهش ضلع‌بزرگ‌تر کنیه جلوه داده شده در نتایج جهش و آتمسفر را محصور کردند اگر با عده کاراکتر اگر حرف قرص. با دوره رسانی های بازپسین گوگل (مارس ۲۰۱۴) به طرف این مطلب است که ضلع‌بزرگ‌تر لقب جلوه داده محصور به منظور ۵۱۲ پیکسل است. اگر نوشته آدرس دیر نمسار است، قسمتی از ان افکندن شده در تمام خطاب خلاصه تئاتر داده میشود. مقصود از شماره کاراکتر مبرهن ۴۵ – ۵۰ در عوض نگهداری پذیرش صفت قرائت‌شده گردیدن وساطت‌کردن بشر است.

تگ عنوان برای SEO

۷. پیمان‌نامه نامگذاری نام :
یکی از باب ترین قراردادهای کنیه گذاری آغاز این است که کلمات کلیدی اگر عبارات کلمات کلیدی را در ابتدای اسم شیوه داده و در بقا آن عنوان برند اگر کنسرسیوم رانده‌وو گیرد:
[Keyword Phrase] | [Company]
۸. برند کردن وب وب سایت خویش:
یک برند مشهور شده پرقدرت میتنواند در ابتدای کلمات کلیدی در آغاز رویه بهره‌جویی شود. این می تواند سئوی مرغوبیت را با سرچ اسم برند وساطت‌کردن کاردان حاضر کند. در بقا اسم برند ، آغاز دربردارنده کلمات کلیدی اگر عبارات کلمات کلیدی مربوط با مفهوم می شود:
[Brand] | [Keyword1, Keyword2]
۹. سود از modifier به‌خاطر بین روان‌شدن محتوای چهره:
تمتع از پیشرفت دهنده ها در لقب می تواند سریعتر به منظور کاردان بفهماند که چه انتظاری از ورق وب دارد فرمان:
Multi Colored Carnations | [Garden Nursery Name]
بهترکردن آدرس با افزون کردن سلامت دهنده ‘Buy’ و مقر ‘UK’ :
Buy Multi Colored Carnations, UK | [Garden Nursery Name]
۱۰. به سوی هر رویه یک شهرت ویژه برای مفرد بدهید :
بهره‌جویی از آغاز ویژه به مقصد یکتا به‌علت هر رویه به طرف موتورهای جهش و آتمسفر در فرقه زندانی محتوای شما و ارتقای بهینه سازی عون خواهد کرد. وقتی کاردان این‌همه برون‌داد از ورقه شما را میبیند میتواند آرام نم در عوض گزینش لینک روی کنه لقب های تئاتر داده شده عزم بگیرد.

۱۱. لیس تمتع از کلمات مکث :
کلمات لنگ کلماتی ملخص هستند که وساطت موتورهای جهش و فضا حریص تار می شوند شبیه ‘which’ and ‘on’ . بیاد داشته باشید که شما به‌جانب آدرس قصیر شده اید به سوی تقریبا ۴۵ دست ۵۰ کاراکتر ظهر تمرکزفکر کنید که از کلماتی کاربرد کنید که به طرف آدرس شما بها بیافزاید و ارتقا رتبه گوگل شما را ترفیع دهد.

۱۲. بهره‌وری بادقت از کاما
موتورهای پرش و فضا از یک کاما به سمت عوان منفک عامل کلمات کلیدی کاربرد می کنند. امعان کنید که چگونه از کاما سود میکنید ظهر نباید برای کوه طور حادثی کلام کلیدی تاسیس کنید که محتوای ورقه شما را غایت صبر نداده اند.
۱۳. استعمال از کاراکتر های اختصاصی :
کاراکترهای مخصوص جور علم خیرگی (!)، دلار ($ ) و پوند (£) وساطت موتورهای پژوهش غیب ناشاد می شود. اگر از کاراکترهای مخصوص بهره‌گیری می شود به‌قصد فهماندن دانسته‌ها به سمت یک کاردان ، موسم کنید که بهره‌جویی از انها تهی گیرایی سینه بهینه سازی وی سایت نخواهند داشت.
۱۴. آدرس را در تگ h1 رونوشت نکنید :
تمتع از مسوده آدرس صورت در تگ h1 می تواند به طرف این باطن باشد که شایستگی کلمات کلیدی را از تبانی بدهید. به سمت کوه طور زعم ال یک شهرت را یکبار احداث کنید، از کلمات کلیدی پیوسته در مفاد کاربرد کنید.
۱۵. ملاحظات ماشین استفسار
از مارس دانشپایه ۲۰۱۴، انجین جستجوی گوگل اگر با شهرت جاری شما مناسب نباشد می تواند یک آدرس طری به منظور ورقه وب شما از متا تگ ها و معلومات عام در معرض تشکیل کند.

از سیده آسمانه قتل به‌جانب اعزام این سخن دربرابر سئوموز متشکریم. seokey

راهنمای بهینه سازی تگ عنوان برای سئو

گوگل برای نویسندگان حرفه ای دستور العمل دارد !

بر کسی پوشیده نیست که گوگل همواره دوستدار محتوای اصیل و مفید است. بسیاری از الگوریتم های به روز رسانی اخیر گوگل به گونه ای طراحی شده اند تا برای صفحات با کیفیت بالا که به صورت حرفه ای تهیه شده و دارای ویژگی های شفاف و موجز هستند، پاداش در نظر می گیرد و بالعکس برای صفحاتی که دارای محتوای کپی شده و تکراری هستند و به صورت غیر حرفه ای و بدون دقت تهیه شده اند، کاهش رتبه در نظر گرفته شود.

چیزی که در مورد دستورالعمل جدید گوگل جالب است، تاکید شدید او برای بکارگیری نویسندگان حرفه ای است، مخصوصاً برای صفحاتی که از دید گوگل بسیار حائز اهمیت هستند. در عین حالی که واضح است گوگل همواره برای کیفیت محتوا ارزش قائل بوده، به نظر می رسد که اکنون تمرکز بیشتری بر روی مواردی همچون «اعتبار» نیز دارد.در همین رابطه پیشنهاد میکنم مقاله مهارت‌های ضروری برای یک بازاریاب دیجیتال را نیز بخوانید.

Authority سئوموز نویسندگان حرفه ای

E-A-T: استاندارد صفحات موثق ، معتبر و حرفه ای

E-A-T عبارت مخفف گوگل برای ویژگی هایی است که یک صفحه با کیفیت بالا را می سازد. این عبارت از حروف اول کلمات Expertise، trustworthiness و Authority ساخته شده و در مجموع دقیقاً شامل همان چیزی است که گوگل در صفحات با کیفیت به دنبال آن است.

رضا شیرازی در مقاله خود با عنوان : مهم ترین عوامل موفقیت صفحاتی که در سال ۲۰۱۵ بالاترین رتبه نتایج گوگل را داشتند می نویسد :

نوشتن مطالب یکنواخت و پی در پی در وب سایت یا وبلاگ می تواند خسته کننده و حتی طاقت فرسا باشد. چاره چیست؟ باید موضوعاتی را مطرح کنید که پیش از این هزاران بار مورد بحث قرار نگرفته باشند، دیدگاه های شخصی خودتان را به بحث اضافه کنید تا جذاب تر شود و اینکه با توجه به روش رده بندی محتوا در موتورهای جستجو، مطلب بنویسید.
برای این منظور باید نگاه دقیقی به مطالبی داشته باشید که همچنان پر بازدید هستند: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ موسسه بازاریابی محتوا، ۷۰ درصد از صاحبان کسب و کارها گفته اند که تصمیم دارند در سال آینده تولید محتوای خود را باز هم افزایش دهند.

به استناد همین آمار نیز میتوان به اهمیت تولید محتوا پی برد.

در ادامه : مطابق با بخش ۴.۳ از قسمت اول این دستورالعمل ” وب سایت ها و صفحات با کیفیت بالا ، برای اینکه دارای محتوایی معتبر و قابل استفاده باشند، نیاز به نویسندگان کاملاً حرفه ای دارند.”

این جمله در نگاه اول ممکن است کمی مبهم به نظر برسد، اما گوگل در ادامه آن را روشن می کند. این دستورالعمل بیان می کند برای آنکه صفحه ای دارای کیفیت های مذکور باشد، باید دارای ویژگی “خبرگی” در محتوا بوده و توسط نویسندگان “خبره” یا حرفه ای نوشته شده باشد.

  • توصیه های پزشکی پیچیده، باید تنها توسط افراد یا سازمان هایی که دارای مجوز رسمی هستند، ارائه شود. به همین ترتیب باید به سبکی حرفه ای نوشته شده و به منظور اطمینان از اعتبار آن، بطور مرتب بازبینی، به روز رسانی و ویرایش گردند.
  • توصیه های پیچیده مالی، مالیاتی یا حقوقی باید توسط نویسندگان خبره نوشته شده و مرتب به روز رسانی شوند.
  • صفحات حاوی توصیه های مهم که ممکن است بر امور مالی و یا رفاهی افراد تأثیر داشته باشد (شامل صفحات سرمایه گذاری، بازسازی خانه و صفحات مربوط به والدین)، باید توسط یک منبع “خبره” تهیه شده باشند.
  • صفحات سرگرمی حاوی موضوعاتی از قبیل هاکی، اسب سواری یا عکاسی نیز، نیاز به نویسندگان حرفه ای دارند.

صفحاتی که دارای ویژگی هایی در این سطح از خبرگی نباشند یا صفحاتی که موضوعات حجیمی را پوشش داده اما اطلاعات کمی را در اختیار قرار می دهند، توسط ارزیابان گوگل به عنوان صفحات با کیفیت پایین، علامت می خورند.

این مطلب در مورد صفحاتی که محتوای اصلی آنها دارای کیفیت پایین است و یا محتوایی انحرافی یا غیرمفید دارند نیز صادق است.

خبرگی برای نویسندگان حرفه ای چگونه به وجود می آید؟

تا اینجا شما می دانید که چه صفحاتی نیاز به نویسندگان خبره دارند و ممکن است مایل باشید معنای دقیق “خبره” را هم بدانید. گوگل روشن کرده است که خبرگی، بستگی زیادی به موضوعات در دست دارد. به عنوان مثال مطالب مربوط به یک محصول یا رستوران می توانند به عنوان محتوای خبره یا تخصصی در نظر گرفته شوند، حتی اگر نویسندگان آنها شام خور یا خریداری خیلی خاص و حرفه ای نباشند. مادامی که مطالب مورد بازبینی دارای جزئیاتی مفید باشند، گوگل آنها را به عنوان محتوای خبره یا تخصصی درنظر می گیرد.

همین ویژگی ها برای توضیحات انجمن ها (forum) نیز صادق است. در این مورد، گوگل مثال یک انجمن پشتیبانی از بیماران سرطانی را در cancer Compass ارائه کرده است، که در آن افراد متوسط، اطلاعاتی در مورد اینکه چه مدت عزیزانشان با سرطان زندگی کرده اند، فراهم می کنند در حالیکه آنها پزشک نبوده و شایستگی نوشتن محتوای پزشکی تخصصی را ندارند.

تجارب دست اول این افراد (که گوگل آن را “تخصص روزمره” می نامد) در مورد سرطان، آنها را شایسته نوشتن چنین محتوایی کرده است. بطور کلی نوشتن محتوای صفحات، نیازمند تخصص در سطوح مختلفی می باشد. در حالیکه مشاوره برای سرطان کبد باید توسط یک پزشک متخصص صورت پذیرد، مشاوره در مورد چگونگی مقابله با آن در یک وضعیت خانوادگی کاملاً می تواند توسط یک فرد غیر حرفه ای با تجارب دست اول صورت گیرد.

ymyl

استاندارد صفحه Y-M-Y-L ( پول یا زندگی )

صفحاتی وجود دارند که گوگل آنها را تحت مو شکافی دقیق قرار می دهد. این صفحات با نام ” پول یا زندگی ” (YMYL) شناخته می شوند. تعدادی از این صفحات عبارتند از:

  • صفحات تجارت الکترونیک که بستری برای خرید، جابجایی پول، پرداخت صورت حساب و غیره ارائه می دهند.
  • صفحاتی که اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه، برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی، خرید مسکن، تامین مالی دانشگاه، بیمه گذاری یا پرداخت مالیات ارائه می دهند.
  • صفحاتی که اطلاعات مشخص یا توصیه هایی در مورد شرایط سلامتی، داروها، بهداشت روان و تغذیه ارائه می دهند.
  • صفحاتی که اطلاعات حقوقی در مورد موضوعاتی از قبیل حمایت از کودکان و حضانت، طلاق، تبدیل شدن به یک شهروند قانونی و وصیت نامه ارائه می دهند.

صفحات YMYL سوژه های ویژه گوگل برای بررسی دقیق هستند زیرا کیفیت پایین آنها به راحتی می تواند تأثیری منفی بر روی سلامت، شادی یا امور مالی یک کاربر گوگل داشته باشد. به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است که این صفحات، سطح بالایی از ویژگی های E-A-T را ارائه داده و توسط نویسندگان خبره و با کفایت نوشته شوند.

نتیجه گیری

همانطور که قبلا ذکر شد گوگل همواره برای کیفیت بالای صفحات، ارزش زیادی قائل است. واضح است که اکنون بیشتر از هر وقت دیگری، گوگل به محتوای نوشته شده توسط متخصصین موثق و معتبر اهمیت می دهد. اکنون که وارد سال ۲۰۱۶ شده ایم، می توانیم انتظار داشته باشیم که محتوای دارای این صفات از گوگل پاداش گرفته و محتوایی که از کیفیت یا تخصص پایینی برخوردار است، تنزل درجه پیدا کند.

از آنجایی که متون تخصصی همواره از اهمیت بالایی برخوردار هستند، دستورالعمل اخیر گوگل واضح کرده است که استخدام نویسندگان خبره توسط یک وب سایت به منظور کسب رتبه بالاتر در کیفیت، بسیار لازم است.

وب مسترها در حال سرمایه گذاری بر روی نویسندگان واقعی هستند که آشنایی کامل با صنعت آنها داشته باشند، یعنی به جای استفاده از کپی رایترهای معمولی سئو از متخصصین صنعت کپی رایتینگ استفاده می کنند.

در صورتی که تجربه خاصی در این زمینه دارید خوشحال می شویم در سئوموز از اونها استفاده کنیم.

گوگل برای نویسندگان حرفه ای دستور العمل دارد !