مراسم تشییع استاد جمشید مشایخی کجاست؟ + آدرس دقیق

استاد جمشید مشایخی در سن ۹۵ سالگی فوت کرد / جمشید مشایخی در ساعت ۹ شب ۱۳ فروردین در بیمارستان عرفان درگذشت / روحش شاد و یادش گرامی

زمان دقیق مراسم تشییع پیکر این هنرمند عزیز هنوز اعلام نشده است.

مراسم تشییع استاد جمشید مشایخی کجاست؟ + آدرس دقیق

استاد جمشید مشایخی در سن ۹۵ سالگی فوت کرد

استاد جمشید مشایخی در سن ۹۵ سالگی فوت کرد / جمشید مشایخی در ساعت ۹ شب ۱۳ فروردین در بیمارستان عرفان درگذشت / روحش شاد و یادش گرامی

استاد جمشید مشایخی در سن ۹۵ سالگی فوت کرد

جمشید مشایخی قبل از مرگ در بیمارستان چه گفت؟

جمشید مشایخی قبل از مرگ در بیمارستان چه گفت؟ / جمشید مشایخی در ساعت ۹ شب ۱۳ فروردین در بیمارستان عرفان درگذشت / روحش شاد و یادش گرامی

جمشید مشایخی قبل از مرگ در بیمارستان چه گفت؟