چه زمانی از a استفاده کنیم؟

ipapic

?۱- زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم.
مثال:
“The apple we ate was rotten.”
“Did we close a car?”
?۲- زمانی که در مورد چیزی صحبت می کنیم که قبلاً درباره آن صحبت کرده ایم.
مثال:
“She”s got dual children: a lady and a boy. The girl”s 8 and a boy”s nine.”

?۳- زمانی که در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت می کنیم، از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the North Pole”, “the equator”

?۴- قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the Nile”, “the Pacific”, “the English channel”

?۵- از a قبل از اسامی مشخصی که می دانیم تنها یک نمونه از آن ها وجود دارد استفاده می کنیم.
مثال:
“the rain”, “the sun”, “the earth”, “the White House”

?۶- قبل از صفات عالی همیشه از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the best”, “the tallest”, “the many beautiful”

?۷- پیش از اعداد ترتیبی از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the fifth lesson”, “the ninth day”, “the third chapter”

?۸- حرف تعریف a پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آن ها “of” آمده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم می شود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته می شود.)
مثال:
“The diction of that word is really difficult.”
(کلمه diction یک اسم معنا است)
“The instructing of immature children is difficult.”
(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

?۹- قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the United States”, “the Philippines”, “the Alps”

?۱۰- پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از a استفاده می کنیم.
مثال:
“the Forty-Second Street Library”, “the Louvre”, “the Statler Hotel”

?۱۱- پیش از بعضی از قسمت های روز از حرف تعریف a استفاده می شود.
مثال:
“in a morning”, “in a afternoon”, “in a evening”
حرف تعریف a در زبان انگلیسی
نکته:
حرف تعریف a تنها قبل از این بخش های روز استفاده می شود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از a استفاده نمی کنیم.
“at noon”, “at night”, “at midnight”

?۱۲- بعد از فعل play زمانی که معنی “نواختن” داشته باشد. یعنی همراه با یک آلت موسیقی آمده باشد.
مثال:
“play a piano”, “play a violin”, “play a guitar”

?۱۳- قبل از کلمه های تئاتر و سینما.
a museum —- a cinema

?۱۴- در مواقع بیان مالکیت اشیاء . ( مضاف و مضاف الیه)
a wheels of a automobile —— a doorway of a house

?۱۵– قبل از صفاتی که اشاره به یک گروه خاص دارند.
a lion — a poor-— a rich-— a Indian

?۱۶ – قبل از اسامی سیاره ها.
a world Mercury.

?۱۷ – قبل از نام خانوادگی که به صورت جمع استفاده شده و به دو یا چند نفر از اعضای خانواده اشاره دارد.
a Johnsons —- a Smiths

?۱۸ – قبل از اسامی مرتبط با رسانه ها.
a media —— a radio—— a newspaper

?۱۹ – قبل از طبقات اجتماعی .
a center category —–— a chosen —–— a clergy

?۲۰ – قبل از اسامی مرتبط با حمل و نقل.
حرف تعریف a در زبان انگلیسی
a sight —- a sight —- a aeroplane —- a subway

?۲۱ – قبل از اسامی روزنامه ها.
a Christian Science guard —- a Manchester Guardian

?۲۲ – قبل از اسامی سازمان ها، موسسات و بنگاه ها.
a United Nations —-the Ford Foundation

?۲۳ – قبل از عوامل اجرایی دولتی و نظامی.
a Army —- a Navy-— a atmosphere force-— a Police

?۲۴ – قبل از عنوان های دولتی.
a secretary of state —- a primary minister-— a aristocrat —- a mayor

?۲۵ – قبل از وقایع یا دوره های تاریخی.
The Middle Ages —- The Civil War —- The Renaissance —- The First World War

?۲۶ – قبل از موقعیت های فیزیکی.
a tip —- a bottom-— a center-— a inside —- a outside

?۲۷ – قبل از اسامی دانشگاه هایی که با حرف اضافه of توصیف شده اند .
a University Of Michigan
اما Oxford University

?۲۸– قبل از ساختمان ها.
a Empire State Building —- a Coliseum

?۲۹- قبل از اسامی کتب آسمانی یا خیلی مشهور.
a Quran

?۳۰-قبل از جهت های قطب نما ، نواحی جغرافیایی و نقاط کره ی زمین .
a South —- a Middle West — a South Pole —The Equator

قبل از جنگل ها ، بیابان ها ،شبه جزیره ها . قبل از اسامی رشته کوه ها

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-the-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/

سئو به چه معنایی می باشد ؟

سئو مخفف کلمه ی hunt Engine optimization می باشد .سئو یا بهینه سازی موتورهای جستجو که باعث می شود بازدید از سایت بالا رود .سئو فعالیت راحتی نیست که هر شخص بخواهد خود انرا  انجام دهد بلکه مستلزم دانش و تجربه در این زمینه می باشد .با در نظر گرفتن این موضوع که موتورهای جستجو ماننده گوگل به طور مداوم الگوریتم خود را تغییر می دهند پس در نتیجه یک سئو کار ماهر باید اطلاعات خود را همیشه به روز نگه دارد تا بتواند سایت را در صفحه ی اول موتورهای جستجو نگه دارد .گوگل برای رتبه دادن به سایتها الگوریتم های مختلفی را در نظر می گیرد یک سئو کار باید با تمامی انها اشنا باشد و مهمترین انها را پیدا کرده تا بتواند از این طریق رتبه ی سایت را در گوگل بالا ببرد .

دلایل بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو :

چنان چه به دنبال بالا رفتن بازدید از سایتتان هستید باید بر روی محتوای سایت خود تغییراتی ایجاد کنید تا از این طریق ترافیک سایت شما بالا رفته و بازدید از سایت افزایش یابد .افراد با کمک سئو ی درست که از اصول پیروی می کند می تواند به طور طبیعی رتبه ی سایت خود را بالا ببرند و ترافیک سایت افزایش پیدا کند .چنان چه افراد از ابتدای طراحی وب سایتشان از اصولی که در سئو وجود دارد استفاده کنند باعث می شود ترافیک سایتشان بالا رفته و با افزایش بازدید از سایتشان در نتیجه فعالیت و کسب و کار انها نیز رونق پیدا می کند .

سئو به چه معنایی می باشد ؟

نحوه ی فعالیت موتورهای جستجو به چه صورت می باشد ؟

نحوه ی عملکرد در موتورهای جستجو به سه بخش تقسیم می شود که شامل :

الف ) خزنده ها و ایندکس : تعداد بسیار متعددی صفحه ی وب درفضای مجازی وجود دارد که این صفحات در حال رشد هستند .گوگل با کمک ربات های خزنده این صفحات را طی می کند .رباتهای خزنده به کمک لینکهایی که در صفحات وجود دارد می تواند از صفحه ای به صفحه ی دیگر برود .اساس مرتب کردن این صفحات در گوگل بر مبنای محتوای سایت و فاکتورهای مهم دیگری میباشد که برای گوگل دارای اهمیت می باشد .

ب) الگوریتم ها : الگوریتم های گوگل به طور مداوم در حال تغییر می باشد ودر این مسیر گوگل از برنامه ها و روش های پیشرفته ای برای بدست اوردن نتایج بهتر استفاده می کند .

گوگل با توجه به الگوریتم هایی که دارد صفحات را دسته بندی می کند و به انها رتبه می دهد.

رتبه بندی صفحات که بر اساس امنیت انها ، به روز بودن ،بالا بودن کیفیت صفحات و … می باشد .

ج) اسپم ها و مبارزه با انها : گوگل همواره در حال مبازره با اسپما و حذف انها می باشد که این حذف به صورت اتوماتیک و دستی انجام می شود .

برخی موارد که گوگل انها را اسپم می داند شامل : محتواهایی که دارای ارزش نمی باشند ،سایتهایی که هک شده اند ،اسپم هایی که بوسیله ی کاربران بوجود امده اند و…..

ایا پس از رسیدن سایت به جایگاه مناسب باید سئو را قطع کرد ؟

صاحبان سایت همیشه به دنبال این هستند که سایتشان در صفحه ی اول باشد و در این راه و برای رسیدن به این هدف از سئو استفاده می کنند .بعد از اینکه بر روی سایت انها سئو کار شد انها همواره این سوالات را دارند که چه مدت طول می کشد تا سایتشان به صفحه ی اول بیاید ؟قرار گرفتن در صفحه ی اول برای سایت و فعالیت انها چه سودی دارد؟ایا اصلا این هزینه هایی که انجام می شود تاثیری در بالا رفتن رتبه ی سایت و ترافیک ان دارد ؟ تمامی این سوالات پاسخ قطعی ندارد اما به طور یقین می توان گفت که سئو در رتبه ی سایت و ترافیک ان تاثیر مثبتی دارد .حال این سوال بوجود می اید که اگر سایت به رتبه ی خوبی برسد ایا باز هم نیاز است که بر روی ان سئو انجام داد و جواب مثبت است زیرا با قطع عملیات سئو بعد از مدتی رتبه ی سایت کاهش پیدا می کند .

ایا قطع سئو در ترافیک سایت تاثیر دارد ؟

زمانیکه رتبه ی سایت شما بالا رفته و ترافیک سایتتان افزایش می یابد افراد فکر می کنند که دیگر نیازی نیست بر روی سایتشان سئو انجام دهند اما این باور اشتباه است شاید تا مدت چند ماه پس از اینکه بر روی سایتتان سئو انجام ندهید سایت همان رتبه را حفظ و بازدید از ان نیز بالا باشد اما باید به این نکته توجه کنید که فقط برای مدتی این این گونه می ماند و با گذشت زمان رتبه کاهش پیدا می کند و ترافیک سایتتان کم می شود .

بعد از طراحی سایت چه کارهایی باید بر روی ان انجام شود :

۱-وب سایت  خود را بر اساس کلمات کلیدی بسازید : ساختار سایت شما بر روی رتبه بندی سایت تاثیر بسیار زیادی دارد .طراحی صفحات سایت باید به گونه ای باشد که هر صفحه کلمات کلیدی موردنظر خود را هدف قرار دهد . هر سایت به دسته بندی های مختلف تقسیم شده و هر کدام از این دسته بندیها با کلمه ی کلیدی مربوط به خود جستجو شود .اگر وب سایت بر این اساس درست شود دارای مزایایی می باشد از جمله اینکه در هر صفحه کلمه ی کلیدی مشخصی وجود دارد و با این تقسیم بندی هر دسته خود دارای چندین زیر شاخه دارد مثلا اگر شما فروشگاه لباس داشته باشید ان را می توانید به زیر شاخه های لباس های مجلسی ، لباس اسپرت ، لباس بچه و … تقسیم کنید .

در این صورت هر یک از صفحات اصلی دارای کلمات کلیدی و هر کدام از این زیر شاخه ها نیز خود داری کلمه ی کلیدی مربوط به خود می باشند .

نکاتی که در این ساختار باید رعایت شود شامل :

الف ) باید همواره به این نکته توجه داشته باشید که کلمه ی کلیدی اولیه ی شما به چندین کلمه ی کلیدی ثانویه مرتبط باشد و انها را هدف قرار دهد

ب) ساختار بندی صفحات باید طوری باشد که هر صفحه به عنوان مربوطه اتصال پیدا کند

ج)از استفاده ی کلمات کلیدی متعدد برای یک صفحه خودداری کنید .

محتوای سایت و تاثیر ان بر رتبه دهی گوگل :

در ابتدا هر سایتی باید محتوای مناسب و عالی داشته باشد زیرا محتوای سایت تاثیر زیادی بر رتبه سایت دارد و گوگل با توجه به محتوای سایت شما به شما رتبه می دهد به همین دلیل حتی قبل از انجام عمل سئو بر روی سایتتان ابتدا محتوای ان را کامل کنید .سعی کنید محتوای شما طولانی باشد زیرا محتوای طولانی نسبت به محتوای کوتاه بیشتر برای دریافت لینک هدف قرار می گیرد .

کلمات کلیدی بیشتر و تاثیر ان بر بهینه سازی سایت :

  • شما می توانید از کلمات کلیدی در کل صفحه ی وب سایتتان استفاده نمایید مکانهایی ماننده متا تگ ها ، توضیحات متا و …
  • استفاده از کلمات کلیدی متعدد و متنوع در سایت
  • زمانی تعداد بالای کلمات کلیدی بر روی سایت شما تاثیر دارد که رتبه ی سایت شما بالا باشد اما ترافیک و بازدید از سایت شما به اندازه ی کافی بالا نمی باشد

ارکان اصلی سئو : این ارکان شامل محتوا ، لینک و رسانه های اجتماعی می باشد . این سه عنصر باید در کنار یکدیگر باشند و با هم مورد استفاده قرار بگیرند تا بر رتبه بندی موتورهای جستجو تاثیر گذار باشند .

محتوای عالی : یک سایت با داشتن یک محتوای خوب می تواند از گوگل رتبه ی خوبی را بگیرد زیرا موتورهای جستجو همواره از سایتها این انتظار را دارند که به کاربران محتوای جامع و کاملی را در هر زمینه ارائه دهند

استفاده از بک لینک های طبیعی

استفاده از شبکه های اجتماعی :  همواره به افراد توصیه می شود برای فعالیت خود از شبکه های اجتماعی استفاده کنند ودر این زمینه استفاده از گوگل پلاس را توصیه می کنند زیرا گوگل از گوگل پلاس برای بدست اوردن محتوای جدید استفاده می کند .

۲-استفاده از روش های جدید بهینه سازی کلمات کلیدی که با روشهای قدیمی بهینه سازی متفاوت می باشد که در برخی مواقع نیز خطرناک است و امکان دارد با اخطار مواجه شوید که از این کلمات کلیدی خاص بیش از اندازه استفاده کرده اید و این کار را پایان دهید. .

خبرنامه ایمیلی سئوموز فارسی

منبع: https://www.seomoz.ir/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%9F.html

طراحی سایت و بهینه سازی سایت گروه صنعتی تهویه سام با کاسپید اجرایی گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/tahviesam-webdesign-contract/3569/

طراحی سایت و سئو شرکت فدک فنر با کاسپید اجرایی گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/fadakfanar-webdesign-contract/3568/