تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

تدریس زبان چیست؟

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

زبان آلمانی پر گویش ترین زبان اروپا

موسسه زبان های خارجه دنیای زبان با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی استانبولی، فرانسه، عربی، روسی، سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، هندی، چینی و سایر زبان ها به صورت تضمینی در منزل، محل کار و حتی آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/

سه چیزهای مهم در زندگی

☝️سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند.

? Time                           زمان ?

? Words                       کلمات ?

? Opportunity             موقعیت ?

? Three things in life that can destroy a man/woman

☝️سه در زندگی انسان را خراب می کنند.

? Alcohl                          الکل ?

? Pride                           غرور ?

? Anger                    عصبانیت ?

? Three things that make a man/woman

☝️سه چیز انسانها رو می سازند.

? Hard work            کار سخت ?

? Sincerity            صدق و صفا ?

? Commitment               تعهد ?

? Three things in life that are many valuableً

☝️ سه چیز د زندگی خیلی با ارزش هستند.

? Love                           عشق ?

? Self-confidenceاعتماد به نفس?

? Friends                    دوستان ?

? Three things in life that might never be lost

☝️سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند.

? Peace                       آرامش ?

? Hope                           امید ?

? Honesty                  صداقت ?


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

منبع: http://www.worldlanguage.ir/%D8%B3%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/