قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی سایت شرکت پاک چوب خوزستان با کاسپید امضاء گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/pakchoob-webdesign-contract/3571/

قرارداد طراحی سایت انجمن حامیان تعلیم و تربیت با کاسپید امضاء گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/isssociety-webdesign-contract/3570/

طراحی سایت و بهینه سازی سایت گروه صنعتی تهویه سام با کاسپید اجرایی گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/tahviesam-webdesign-contract/3569/

طراحی سایت و سئو شرکت فدک فنر با کاسپید اجرایی گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/fadakfanar-webdesign-contract/3568/