طراحی سایت و سئو شرکت حمل و نقل بین المللی آرین ترابر امیر با کاسپید اجرایی گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

source: http://www.kaspid.com/news/ariantarabar-webdesign-contract/3559/

قرارداد طراحی سایت طرح حفاظت از تالاب های ایران با کاسپید به امضاء رسید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

source: http://www.kaspid.com/news/wetlandsprojectir-webdesign-contract/3558/

طراحی سایت شرکت مهندسی سبا آسانبر به کاسپید واگذار گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

source: http://www.kaspid.com/news/sabaasanbar-webdesign-cotract/3557/

قرارداد طراحی سایت و بهینه سازی سایت شرکت شایان پلاست شکوهیه با کاسپید امضاء گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

source: http://www.kaspid.com/news/shayanplastic-webdesign-contract/3556/