عکس نوشته های روز پدر و مرد

پدرم
دلیڸ آرامشم
بہ چہ تشبیہ ڪنم تورا …؟
بہ بهار
یا بہ زلالے آب دریا …!
ساده تر میگویم
تــــــو
تمامیّت احساس منے …❤️

photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۵_۱۵-۴۰-۱۱ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر

عکس های پروفایل زیبا به مناسبت روز پدر

photo_۲۰۱۶-۰۴-۲۰_۲۳-۳۰-۳۹ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر

hou17642 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر

photo_۲۰۱۷-۰۳-۰۷_۲۲-۱۸-۲۳ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر و مرد

JamNewsImage12421067 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر و مرد

1053500x371_1399950572551980 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر

1053500x357_1460966623047609 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر و مرد

photo_۲۰۱۶-۰۴-۲۰_۲۳-۳۰-۴۱ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر

photo_۲۰۱۶-۰۴-۲۰_۲۳-۳۶-۰۴ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر و مرد

photo_۲۰۱۶-۰۴-۲۰_۲۳-۳۶-۰۶ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر و مرد

31ae8582af885becd2-76275645 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته روز مرد

94_2_1_16_ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته روز مرد

65998 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته روز مرد

70319_725 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته روز مرد

fu10792 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته روز مرد

عکس نوشته روز پدر فوت شده

بابایی دخترت دیگه خسته است
☔️ تمام شهر را گشته ام
😔 چرا پیدایت نمی کنم؟
😥 چرا
☝️ تو
😫 از رفتنت پشیمان نیستی

photo_۲۰۱۵-۱۲-۲۲_۰۱-۲۷-۳۸ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر و مرد

رفتی و نیستی که ببینی چگونه در تنهایی خود پر میکشم..

رفتی و صدای خنده هایت برای همیشه در گلوی خاک خشکید ..

سحر گاهان به یاد اخرین حضورت..بوزان در باغ بی کسی هایم نسیم روحت را..

اسوده بخواب

بسوز اى شمع…

به تاب اى ماه…

بریز اى اشک…

به سوگ او…

به سوگ آرزوهایش..

به سوگ گفتگوهایش…

هلا اى دوستان…

گر او به زیر خاک خفته…

اگر دیگر به روى ما نمیخندد…

ولى نامش چه زیبا تا ابد جاوید خواهد ماند…

دلم گرفته پدر برایم بهار بفرستین
هرلحظه و هر روز به روز پدرنزدیکتر می شویم 😢😢😢
اما پدرم توکجایی مرا دریاب😔👌😔
پیشاپیش روز پدر مبارک👌👌👌👌
تقدیم به پدران آسمانی

photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۱_۱۴-۱۳-۵۰ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۰۵_۲۱-۵۹-۴۳ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۰۶_۲۰-۴۴-۴۹ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۰۶_۲۲-۰۹-۰۱ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۲_۱۵-۵۷-۲۸-2 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۲_۱۵-۵۷-۲۸ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۱۰-۳۸-۰۰-1024x1024 عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۱۰-۳۸-۰۹ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۲۲-۳۹-۰۵ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۲۲-۳۹-۴۱ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۲۲-۴۰-۰۶ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۲۳-۴۴-۲۳ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۵_۱۱-۰۶-۰۸ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۴_۲۳-۴۴-۳۲ عکس نوشته های روز پدر و مرد

عکس نوشته های روز پدر فوت شده

تاریخ روز پدر سال ۹۷ و اس ام اس تبریک روز پدر و مرد را در نودی ببینید .