5 روش همکاری میان روابط عمومی و سئوکاران

در دنیای بازاریابی دیجیتال، سئوکاران و کارشناسان روابط عام هر سروسامان باید فرمان اعضای یک کاروان‌سرا توام شراکت کنند. ارین اِوِرهارت(Erin Everhart)، گفتار‌نویس، روشنگری می‌دهد به‌چه‌طریق این دوتیم می‌توانند، به قصد دستیار و حتی‌افزایی با خویش و همان کار و نقش، فایده برسانند.
سئو ، بهینه سازی و افزایش رنک گوگل