نیم نگاهی به NodeJS و معرفی یک کتاب خوب

واقعیتی که جمله من‌وایشان شاهده آن هستیم نشو چشمگیر جاوا اسکریپت است، احتمالا تهی لسان دستور کار نویسی دیگری به طرف این تعجیل نشو نداشته و قطعا این رویش و معروفیت کنونی را بدهکار NodeJS است، طرح ای که در مدتی قصیره هزارهزار ها وسعت دهنده جاذبه آن شدند و همچنان به منظور این علامت افزوده می شود.

The post نیم نگاهی به NodeJS و معرفی یک کتاب خوب appeared first on آموزش طراحی وب.

آموزش طراحی وب