مراسم تشییع جنازه مخفیانه و جنجالی سحر خدایاری دختر آبی به خاطر مسائل امنیتی !

مراسم تشییع جنازه مخفیانه و جنجالی سحر خدایاری دختر آبی به خاطر مسائل امنیتی !

در تصمیمی عجیب مراسم خاکسپاری سحر خدایاری را به شکل مخفیانه و بدون حضور خانواده او به دلیل مسائل امنیتی انجام بدهند اما گویا پدر سحر این خبر تکذیب کرده و خواستار مراسم با شکوه برای فرزندش شده است ..

مراسم تشییع جنازه مخفیانه و جنجالی سحر خدایاری دختر آبی به خاطر مسائل امنیتی !