قرارداد طراحی سایت انجمن حامیان تعلیم و تربیت با کاسپید امضاء گردید.

Sempo

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کاسپین (کاسپید) می باشد.

منبع: http://www.kaspid.com/news/isssociety-webdesign-contract/3570/