سه فاکتور اساسی در رتبه‌بندی به روایت گوگل

غزارت از الگوریتم‌های مقام‌دربند گوگل گمنام‌اند و این موضوعی است که فکر غزارت از کاربران را به قصد خویش سرگرم کرده است. 
سئو ، بهینه سازی و افزایش رنک گوگل