سایت

به این ت سایت هتل رتیب هرگاه درخواستیمیزان بازدید کننده هدایت شده به سایت به پارامترهای زیادی وابسته است اما در بدترین حالت چیزی در حدود ۵۰ نفر در روز توسط موتورهای جستجو به یک سایت هدایت می شد .ایجاد قابلیتهای جدید تبلیغاتی: با داشتن یک وبسایت صاحبان و مدیران آن وارد عرصه تجارت الکترونیک می شوند و امکان استفاده از راهکارهای تجارت الکترونیک برای آنها بوجود می آید از مهمترین این قابلیتها میتوان به تبلیغات اینترنتی، تبلیغات در موتورهای جستجوگر، تبلیغات کلیکی و تبادل بنر و لینک اشاره کرد . برای یک صفحه ارسال شود، تکنولوژی مورد اشاره قالب صفحه را یافته، مدول‌های مورد استفاده در آن قالب را تشخیص داده، برای هر مدول استاتیک محتوا و برای هر مدول دینامیک خروجی آنرا تولید کرده و تمامی آنها را با هم ترکیب نموده تا در نهایت محتوای یک صفحه را تولید کند.
طراحان سایت