سایت های خبری نفت

در این بند وب سایت های مربوط به خبر و تخصصی نفت وضع میگیرند و بهترین پایگاه اینترنتی های مربوط به خبر نفتی به منظور نظام مرتبه الکسا در ایران در جو کلاس دربند بهترین وب سایت ها شبیه داده می شوند.

از بهر وضع گیری پایگاه اینترنتی خویش در صورت دایرکتوری میبایست در مرکز پشتیبانی سایت سئوموز  مندرج لقب نموده و خواهش خویش را به مقصد جزء کتابت وب سایت در دایرکتوری ایفاد نمایند.

کنیه پایگاه اینترنتی عنوان پایگاه اینترنتی پایگاه دنیایی الکسا اشل ایران الکسا پیج رنک گوگل
دوره نفت http://www.asrenaft.com 127704 3581 0
اویل نیوز http://oilnews.ir 175521 5176 3
پترو هضم‌کردن http://petrotahlil.ir 283465 6094 2
نفت من‌وایشان http://naftema.com 235178 6219 1
نکونیوز http://neconews.com 244697 7036 5
نفت نیوز http://www.naftnews.net 295585 9948 4
پترومی http://petrome.ir 709695 10563 0
پترونت http://petronet.ir 290647 21578 5
نمایندگی مربوط به خبر توان http://khabarenergy.com 1091833 37127 0
قندیل نیوز http://mashalnews.ir 1436138 44950 2
درود نفت http://www.payamenaft.com 1988107 57490 2

سایت های خبری نفت