دوره آموزش سئو در دانشگاه تهران

برگزاری دوره آموزشی سئو

موسم تعلم SEO در دانشگاه تهران با نمایش دیپلم عرفی در مورخه 13 اسفندماه 94 برگزار خواهد شد. در این مرور به سوی معارفه نکات عمل ای و تکنیکهای مخصوص ارتقا رتبه گوگل به سمت لهجه آسان فارغ می شود و کارتل در این وقت به‌سوی تمام مدیران پایگاه اینترنتی ها که به طرف ارتقا وب سایت نفس علاقمند هستند نصیحت می گردد.

دبیر دور آقای رضا شیرازی مفرد اسم اداره کننده وب24 هستند، ایشان یکی از قدیمیترین و فعالترین افراد در متن بهینه سازی هستند.

به‌سوی پیشه معلومات زیادتر در موضوع سیر تعلیمی بهینه سازی سایت و درج عنوان در مرور صدر صورت لینک پایین کلیک نمایید :

evand.ir/events/1seo

کتیبه دوره آموزش سئو در دانشگاه تهران نخستین حاصل در سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت پیدا شد.

سئو 724 – آموزش سئو و بهینه سازی سایت