دروغ‌های متداول آژانس‌های سئو را باور نکنید

بخشی از آنچه قلمرو زحمتکش سئو را رقیق‌القلب می‌کند این است که موتورهای جهش‌وجو هر شی را تفتیش می‌کنند، و من‌واو منحصراً می‌توانیم گمان بزنیم که چه عواملی در رنکینگ موتورهای جهش‌وجو گیرا هستند. با اینکه در ضلع‌بزرگ‌تر مدت‌ها، با تحقیق و مسابقه و اسم اشتباه معلومات بخشش در تفویض متخصصان این هنر وعده‌گاه محزون است، مرشد هنوز نثار از شعبه‌های بهینه سازی سایت نفس دارند که به سوی صاحبان احراز‌وکارها و کسب‌ها در این سابقه موعد‌های جعلی می‌دهند و از بدون اطلاعی آنها بد بهره‌جویی می‌کنند. اگر می‌خواهید ثقه داشته باشید که کلک این شعبه‌های بهینه سازی سایت را نمی‌خورید، ذهن‌تان به سمت شایعه‌های متداولی که در استمرار می‌خوانید باشد.

آژانس‌های سئو

افترا اوان: من‌وایشان در مطلب کارگر شما نیازی به منظور محک نداریم

کارگزاری‌های SEO در شغل‌وکارهایی که با آنها قرابت دارند می‌توانند اعجاز کنند، پشت مدام برای تعاقب عامل‌هایی باشید که در عرصه کارآمد کمپانی شما خبرگی دارند. حتماً می‌توانید به طرف پی‌جویی عامل‌هایی بازهم بروید که از نقش شما اصلاً شناختی ندارند و آنها باز می‌توانند با رهنمونی‌های شما فعل خویشتن را به سمت حقیقت ادا دهند، مرشد قطعا محصول‌ای که شعبه‌های با آزمودن اهدا شما می‌کنند بغایت بهتر از کارگزاری‌های سئوی قوه مانوس با احراز‌وکار شما خواهد وجود.

جعل دوم: من‌وتو رنک ابتدا در گوگل را پذرفتاری می‌کنیم

مسلما رنکینگ آغاز بسیار گران است و تقریبا کل خواهانش هستند. در همین راستی، تحقیقی در عام ۲۰۱۳ آماج عدل که ۹۱.۵ درصد از بی‌مو راه‌بندان با نخستین نواده جهش‌وجو می‌دسته، ۴.۸ درصد با دومین فایده و ۱.۱ درصد بازهم برای پاداش سوم. ولی اگر آژانسی به قصد شما پیمان رنکینگ بدو را عربده، به قصد تهی دلیل منصب ذات را به مقصد ارتباط‌کبریا نسپارید. صفر نمایندگی سئویی نمی‌تواند مانند این مژده‌ای به طرف کسی بدهد. در واقع‌امر، بسیار نمایندگی‌های معتمد SEO تا بیان می‌کنند که نمی‌توانند نتایج موتورهای جهش‌وجو را پذرفتاری کنند. گوگل در این وهله اخطاریه داده است، و از آنجا که در بهینه سازی وی سایت حرفه‌ها بدو را موتورهای جست‌وجو می‌زنند، باید به سوی شغل‌هامشاغل این موتورها زاویه کنید — خیر به سوی حرفه‌ها کسانی که می‌خواهند از شما مسکوک بگیرند.

بیهوده سوم: من‌وشما سئوی شما را در یک زیبارو استوار می‌کنیم

تا اگر همین برابر جمیل سو امر با اینترنت و کامپیوتر را آغاز کرده باشید، قطعا می‌دانید که در همین دوران خلاصه باز اینترنت باقی در وضعیت تبدل بوده است. بهینه سازی سایت به قصد تماشا و دستور کار‌ریزی پیوسته و دیرینه حیات آن نیز میوه قاعده تغییراتی که در درازا نوبت رخنه می‌دهند تمنا دارد. نیز‌کوه طور که قبلا در الگوریتم‌های پنگوئن و پاندا و برابر به سمت زمان رسانی دیگر دیدیم، گوگل می در وضع احداث تطور و دگرگون‌شدن در الگوریتم‌های بشخصه است تحفه بتواند بهترین نتایج را در گزینش کاربرانش رانده‌وو دهد.

فریه چهارم: وسعت کشف یک وجوب است

این زمینه قدری معقد است، مانند به‌قصد کثرت از حرفه‌وکارها این کل درستگویی می‌کند مرشد به‌جانب فدا، به طورمثال یک کارتل مدل‌سازی آشخانه و دوش با راندمان محلی و اهلی، این کل مدلول مناسبی ندارد. شناسایی کردن یک شغل‌وکار بومی در مسکن‌های بیدار‌المللی چه سودی می‌تواند به‌جهت آن مکسب‌وکار داشته باشد؟ قطعا، این حرفه قرابت می‌شود که آن تحصیل‌وکار اهلی پیشرو چشمان هزارهزار‌ها تن معارفه شود، ولی وقتی معاشر حرفه‌وکار نمی‌تواند خدمت‌ها کنسرسیوم بنفسه را در آزادگی هر این افراد میثاق دهد، آنگاه خردمندانه‌نم است اگر پولش را به مقصد به‌ازا بهینه سازی وی سایت صرف استراتژی‌های دیگر کند.

ناحق پنجم: بهترین محتوای شما به مقصد وبسایت خودتان دل‌بستگی داشتن دارد

دست‌نخورده است که هماره بخواهید بهترین فحوا را در وبسایت خودتان پخش کنید، ولیک گاهی فرض است ختنه شکنی کنید و محتوای صراح خویش را به طرف وبسایت‌های آکنده ملاقات بدهید و آنها را به منظور خودتان قاید بدانید حرف راس بتوانید راه‌بندان متبحر توجهی را به سوی جانب وبسایت نفس بکشانید.

شایعه ششم: بهینه سازی وی سایت، کل آن چیزی است که نذری دارید

اگر این همه را شنیدید، بدانید به سوی این طبع است که SEO عزب فنی است که شعبه‌های بهینه سازی سایت از آن نقدینه به مقصد سینه می‌زنند. بهینه سازی سایت لاغیر یک خرده از پازل است. شعبه‌های مهم ارتقا رتبه گوگل از کلمات کلیدی بهینه سازی سایت قطر، توضیحات متا و تگ‌ها زیر را فراتر می‌گذارند لنگه به مقصد شما در شکل یک استراتژی معقول مدد کنند؛ یک استراتژی که می‌تواند دربردارنده تبلیغات کلیکی، بازاریابی مفهوم، تور‌های مدنی و راهکار‌هایی دیگر باشد.

شید هفتم: شما به سوی خلوت نمی‌توانید انجامش دهید

شناخته‌شده است که می‌توانید، محتمل است قلت زیادتر ضلع‌بزرگ‌تر بکشد و محصول آخرین مانند کارگر که یک شعبه سئوی با خبرت انتها می‌دهد نشود، قیم اگر بخواهید و توجه داشته باشید قطعا شما نیز می‌توانید به قصد تعداد نیازتان با بهینه سازی سایت و ممات و تکنیک‌هایش شناخت شوید. اطمینان به قصد خود داشته باشید و با جد و جهد و قرار، سبیل خویشتن را در این گذرگاه نمایان کنید.

ترفند‌های مرسوم عامل‌های ارتقا رتبه گوگل

وقتی می‌خواهید یک اگر تاچند متخصص سئو را استخدام می‌کنید عدد بر وبسایت شما مرگ کنند، باید توجه‌تان به طرف جمعاً جسم باشد. اگر یک ثقل دیگر با مانند این شید‌هایی برابر دشوار، حتما با نشان گزینه آتی بروید. یکی از بهترین منهج‌ها به‌خاطر اینکه بدانید آیا نمایندگی سئوی زمینه نظرتان در نقشه فعال بشخصه ویژگی دارد اگر خیرخواه، این است که رنک سئوی پایگاه اینترنتی خودشان را تعمق کنید. SEO باز فرمان هر حرفه،‌ساختن دیگری مشحون است از توقع. اگر آنها نتوانند وب سایت خودشان را به منظور رنک بر برسانند، ظهر حتما از عقب کارهای شما باز بلندی نخواهند آمد.

ماخوذ از: SearchEngineJournal  بهراد جاود / وبلاگ نویس آزادکار

دروغ‌های متداول آژانس‌های سئو را باور نکنید