تفاوت سایت‌های ریسپانسیو و بهینه شده برای موبایل

سایت‌های تطابقی موبایل و سایت‌های پاسخگو هر دو یک معنی می‌دهند، لیک آیا باز معنی سایت موبایل مرغوب نیز شمرده‌شده می‌شوند؟ پاسخ خیر است. در استمرار خواسته توفیر‌های آنها را بیان خواهیم کرد.
سئو ، بهینه سازی و افزایش رنک گوگل